Själsfränder

- att möta och leva med sin själsfrände

 Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna. 


Själsfränder är två individer som har mötts i tidigare liv och som är förutbestämda att mötas igen. Vi har alla en själsfrände, ofta flera, och någonstans finns det någon som väntar på just dig.

MIN HISTORIA

I många år hade jag sökt efter den äkta kärleken. Jag hade haft många kärleksrelationer men det var som om något inom mig bara visste att det inte hade varit den sanna kärleken förrän jag mötte min själsfrände och mycket i mitt liv började att förändras. Jag hade i varje relation jag haft känt att något saknats. Alla de tidigare relationerna baserades på rädsla, på oro och ett ständigt spel för att anpassa sig för att bli så älskade som möjligt. Jag kunde aldrig riktigt känna att jag kunde vara mig själv och kände inte att jag blev älskad för den jag var så jag höll tillbaka mig själv, förminskade den jag var.

Men redan i det första mötet med min själsfrände 2007 så visste jag, detta var det jag hade sökt i hela mitt liv. Det är en sån enorm känsla av samhörighet och en djup förståelse som jag aldrig tidigare känt. Övertygelsen är så stark och jag upplever för första gången ett rent, vackert och magiskt möte mellan två själar som längtat efter att bli ett.

Jag hade i mina tidigare relationer känt mig missförstådd och att den jag innerst inne är inte fick komma fram, inte varit tillåten. Men i detta möte så är det så annorlunda. Jag kände med en gång att jag var sedd och älskad för den jag var och inte för det jag gjorde vilket jag hade saknat i hela mitt liv. Den känslan var så obeskrivligt vacker och den berörde hela mitt väsen.

Allt var så tillåtet och det gjorde att i det som vi kunde spegla i varandra så kunde mitt sanna jag bli synligt för mig. Det var ett ömsesidigt givande och tagande och för första gången i mitt liv så var det kärleken som fick råda och inte rädslorna.

Det behövdes inga ord, den själsliga kontakten och banden var så starka så det kändes redan i de första mötena som att vi redan kände varandra. Det var som om de pusselbitar som jag sökt äntligen föll på plats och ur detta så fick mitt sanna jag utrymme att få komma fram. Efter en tid tillsammans så blev det så tydligt att hur vackert än mötet var så var det inte meningen att vi skulle fortsätta tillsammans. Han hade för min del väckt hela min lifemission till liv och när jag kom till de insikterna så var det som om vi båda upplevde att vi var klara med varandra. Dock så finns banden där, de känns och själsfränder är för alltid sammanskopplade genom den själsliga igenkänningen och alla tidigare upplevelser man delat. Men det går att gå vidare. Som jag nämnde så är själsfrändemöten en öppning för tvillingsjälsmöten och vi kan möta flera själsfränder genom livet. De kan vara både en nära vän, en familjemedlem eller en kärlekspartner. Men oavsett så handlar det som massivt inre själsligt arbete som sätter igång i mötet och som transformerar och hjälper oss vidare till nästa steg.

SJÄLSFRÄNDER SOM INTE ÄR REDO ÄNNU 

Själsfränder är som sagt inte alltid ämnade att vara tillsammans i detta liv. Vi möts för att vi har något att lära varandra, att göra om och göra rätt i detta liv och att hjälpa varandra utvecklas och växa.
Själsfränder banar som sagt ofta väg för ett kommande tvillingsjälsmöte för ett själsfrände möte är ett möte som sätter igång en stark inre resa inom oss och mycket av den resan handlar om att släppa taget om egot och landa i den villkorslösa kärleken.
Något som jag lärt mig är att oavsett om vi väljer att leva med vår själsfrände eller ej så är det fortfarande kärleken till oss själva som är det avgörande annars så blir det så att kärleken och lyckan läggs i själsfrändens händer och det är vår egen uppgift att ta ansvar för vår egen lycka. 
För när vi är centrerade i vår egen kärlek så kan vi uppleva en fri och villkorslös kärlek i vår relation och då kan mötet med vår själsfrände bli ännu vackrare, friare och ännu mera storslagen. 

Det finns dom fall där man varit tvungen att distansiera sig från varandra för att kunna finna sin kärlek till sig själv och kunna läka ut alla sår som behövdes innan man var redo för att praktisera den villkorslösa kärleken. Sådana möten visar att det inte riktigt var moget att mötas ännu. Men mötet blev ändå av för att väcka den villkorlösa starka kärleken inom varandra. Kanske hade man bestämt att mötas för att väcka detta i varandra för att sedan gå vidare med en ny själsfrände när allt det vi väckt i varandra har fått förankras.

Vi kan ha flera själsfränder (läs här nedan under själsgrupper) och det behöver inte alltid vara i form av en kärleksrelation utan det kan komma i form av en stark vänskap.

SJÄLSGRUPPER

En själsfrände är en själ ur samma själsgrupp som dig. Man menar att vi ingår i en själsgrupp på 10-20 personer som följs åt. Ofta är det bara några som är inkarnerade samtidigt medan de resterande finns som stöd från andra sidan. Om dessa själar träffar varandra i denna inkarnation så uppstår ett ögonblickligt igenkännande på ett mycket djupt plan och en djup och villkorslös kärlek.

Jag får ibland frågan om vi kan ha flera själsfränder en själsfrände kan vara någon av samma kön, kanske vår bästa vän eller en kärlek. Och ja, jag tror därför på att om flera av oss från själsgruppen inkarnerat samtidigt så tror jag att vi kan ha flera själsfränder på jorden samtidigt. Jag har själv mött flera sådana möten både i samma kön och i motsatta.

Vi är här för att väcka den villkorslösa kärleken i varandra vilket gör att det sätter igång sådana processer inom oss när vi möter vår själsfrände eller någon ur vår själsgrupp för det är mycket som vi behöver skala av oss som vi lagt på oss genom åren, såsom rädslor att inte vara älskade osv. som ligger i vägen för den villkorslösa kärleken innan vi kan praktisera den fullt ut.

 

NY TID 

Tiden som varit, från ungefär oktober 2009 - fram till nu 2017 ca. var en tid som förde ihop många själsfränder och även tvillingsjälar på jorden. Mycket här på jorden gör att vi behöver finna varandra nu. Det är som vi många har fått erfara mycket negativa krafter som vill få oss att fastna i rädsla som påverkar människorna på jorden nu och för att kunna möta denna negativa kraft behövs ljusare, positivare och kärleksfullare energier och därför sker allt fler djupa själsliga möten just nu, för det vet vi alla att det vi upplever är det vi sänder ut och stark kärlek påverkar automatiskt omgivningen positivt. Så har du ännu inte funnit din själsfrände eller tvillingsjäl så finns det goda förhoppningar att du snart gör det, vi behöver bara göra oss redo för att ta emot vår själsfrände och landa i våra hjärtan. (För mer information om att finna sin själsfrände, se info om kursen längre ner på sidan)

I texterna som följer kan du läsa mera om själsfränder, hur du känner igen en honom eller henne och mycket mer.

 

ATT MÖTA SIN SJÄLSFRÄNDE

Så här skriver författaren Rita Rogers i sin bok ”Själsfränder”:

"En själsfrände är någon som du är andligt bunden till. Mellan er finns det band som aldrig kan brista. Ett band av kärlek och förståelse som överbryggar allt. Mellan dig och din själsfrände gäller en orubblig attraktionslag. Det är som om magnetism drog dig mot just den personen, ett kraftfält du aldrig kan fly ifrån. När ni rör vid varandra eller har sex så upplever du en dimension som du aldrig gjort förr.

Den attraktionen som du känner till din själsfrände överträffar allt du tidigare upplevt. Utseende, sexualitet, klass och bakgrund – allt detta förlorar sin betydelse eftersom attraktionen till din själsfrände är djupare och mer meningsfylld. Attraktionen mellan er båda är själarnas attraktion och den är omedelbar.

Ofta går allt väldigt fort när själsfränder möts. I och med känslan av att man redan känner varandra och i och med de intensiva känslorna och känslorna av samhörighet som infinner sig i första mötena så går ofta allt i mycket snabbare tempo än vad andra relationer har gjort. Kanske blir du förvånad över dig själv och ditt beteende och kanske är du lika oförmögen att förklara dina känslor som att förneka dem.

Din själsfrände är någon som älskar dig för att du är du. Ur denna mycket djupa kärlek till dig spirar en förståelse som du aldrig kommer att finna hos någon annan.När du finner din själsfrände blir livet helt och når sin fullbordan. Känslan av att något saknas försvinner så snart du träffar honom eller henne. När du möter din själsfrände så känner du dig hel.

Mellan själsfränder finns ett tyst språk. Det själsliga bandet mellan går så djupt att man tycks kunna kommunicera utan ord. Ibland kan det tyckas att det inte finns något behov av att prata eftersom man känner på sig att man i alla fall vet vad den andre tänker och det känns nästan som om man kan läsa varandras tankar.

En del säger att när de mötte sin själsfrände så var det som om att finna sin andra halva. Till dess att de mötte sin själsfrände så var de medvetna om att något saknades i deras liv.  

 

SÅ KÄNNER DU IGEN DIN SJÄLSFRÄNDE

1. Du känner en dragning som inte bara är instinktiv utan även ögonblicklig och omedelbar.

2. Dragningen är ofta helt annorlunda än en vanlig förälskelse eller fysisk attraktion, mer en känsla djupt inifrån.

3. Först kanske du inte ens tycker om henne eller honom men påverkas ändå djupt inom dig.

4. Du kan inte komma undan denna känsla och snart upptar denna person en allt större del av dina tankar.

5. Ju mer du lär känna personen desto starkare bli känslan.

6. Du känner dig oförmögen att förklara dina känslor men också att förneka dem.

7. Det känns som om ni djupt inom er redan känner varandra.

8. Ni kan tala med varandra i veckor utan avbrott.

9. När ni rör vid varandra eller har sex upplever du en dimension som du aldrig gjort förut.

10. Man tycks kunna kommunicera utan ord, men vet vad den andre tänker.

Tillsammans med den här personen bör du känna sig lugn och trygg, det är ett ganska så säkert tecken på om du har funnit din själsfrände”.

 

DEN SJÄLSLIGA LIKHETEN

Speciellt så har jag hört många säga, och vilket jag själv också kan intyga, att mötet med en själsfrände visar att man är så lika. Ofta har man samma åsikter, man delar samma smak, man förstår varandras känslor och språk för det är som om det var ens eget. Ofta har man haft liknande upplevelser och känslor som barn som kommer fram när man lär känna varandra.

Man upplever att man kan prata i timmar om precis allt mellan himmel och jord och man känner omedelbart en gemenskap och samhörighet. Det är som om man för första gången i sitt liv blivit förstådd och även blivit tillåten att vara precis den man är.

Vägen att hitta sin själsfrände går först via ditt eget hjärta. Det är först när du kommer i kontakt med kärleken inom dig, läker ut alla rädslor och landar i ditt hjärta och blir sann emot dig själv som du är mottaglig att kunna möta och ta emot din själsfrände fullt ut.

 

EN STOR PROCESS INOM OSS VÄCKS  -  OM SVÅRIGHETER SOM KAN UPPSTÅ I MÖTET MED VÅR SJÄLSFRÄNDE

När vi möter vår själsfrände så är det ett rent och vackert möte. I mötet med vår själsfrände så möter vi oss själva. Kanske ser vi för första gången i vårt liv den vi innerst inne är. Men det är inte alltid en dans på rosor utan mötet med vår själsfrände är ofta en väldigt stark process som sätter igång mycket inom oss.

I mötet med vår själsfrände så är allt tillåtet, för första gången så kan vi vara oss själva och vi blir för första gången älskade för den vi är. I den andra partnen så kan vi spegla vår egen skönhet och där möter vi vårt sanna jag.

Vår längtan att få vara älskade för den vi är blir så stark och sätter igång så mycket processer inom oss. Vår gamla bild om oss själva raseras för vi behöver inte längre bibehålla den falska bilden av oss själva för vi är älskade för den vi är, inte för det vi gör. (läs mer om våra bilder och föreställningar under "att återfinna vårt sanna jag".)  Våra gamla sår påbörjar sin läkningsprocess och mycket i våra liv skakas om.
Vi blir för första gången tillåtna att vara de vi innerst inne är, vi kan sluta ljuga för oss själva och äntligen få leva som vårt sanna jag.

Ofta blir också vår livsuppgift synlig för oss i vårt möte med vår själsfrände för i samma stund som vi möter vårt sanna jag så blir också vår livsväg mer synlig för oss och vi kan börja förverkliga våra innersta drömmar. 

I mötet med vår själsfrände så kan denna process, att finna sitt sanna jag, vara så stark att vi får svårt att under läkningsprocessen kunna vara tillsammans. Alla nya känslor blev så starka, det blev så stort och kändes nästan för bra för att vara sant och när bilden av den vi hela vårt liv trott oss vara raserades så kunde det kännas som om marken rycktes bort under våra fötter. Vi tappade i mötet med vår själsfrände vår gamla falska identitet och behövde därmed tid att lära känna den vi nu blivit.

Vi behövde då börja lära oss att identifiera den nya delen som vaknat till liv inom oss. Den är inte ny men den ter sig ny för oss för att den varit oss förnekad så länge. Detta är sådana möten som inte är mogna ännu. Som istället banar vägen för ett nytt själsfrändemöte.

Jag har varit med om ett tidigare själsfrändemöte som inte var moget. För mig blev det en enorm process som sattes igång. Jag kunde i mötet med honom spegla mig själv vilket gjorde att mitt sanna jag började träda fram som så länge varit för mig bortglömd och förnekad och genom detta så startade en nödvändig läkningsprocess. Jag hade trott att jag visste vem jag var i hela mitt liv men det var först när jag blev sedd för den jag var och kunde spegla mig själv i honom som jag såg mitt sanna jag. 

Jag behövde vara i min egen energi ett tag för att jag skulle kunna hitta mig själv och min nyvunna kärlek till mig själv. Det kräver sin fullaste energi till att läka ut alla såren först och att få ha sin egen process i den takten som det krävs.

Att inse att livet varit en illusion, baserat på värderingar från omvärlden som hade skapat den jag varit under alla åren var tuff att inse. Det var som om hela världen rycktes bort under mina fötter och jag fick börja skapa en ny grund att stå på. För att kunna ta fram mitt sanna jag så blev jag tvungen att rensa ut allt gammalt och försöka att identifiera och hitta alla de delar i mig som är mitt autentiska jag. Resan tog mig tillbaka till mig själv och det är en enormt underbar känsla att hitta dit.
 

NÄR VI TROR ATT VI TAPPAT KÄNSLORNA 

Att möta sin själsfrände gör att vi börjar älska oss själva så starkt att vi upptäcker att vi inte behöver någon annan för att känna oss älskade. Alla dessa oerhört starka känslor, sitt nyfunna sanna jag och vår frihet och kärlek till oss själva kunde i mötet göra att vi började tro att vi inte längre älskade vår själsfrände men det vi upplever är den sanna kärleken.

Att behöva någon annan är inte kärlek det är bara rädsla. (läs mer under "vägen till kärleksfulla relationer"). I hela vårt liv hade vi trott att vara behövd är kärlek men det är var ett uttryck för en villkorad kärlek baserat på rädsla.

Detta kan få själsfränder att gå ifrån varandra (själsfränderelationer som inte är mogna ännu) för vi trodde då att vi tappade kärleken till varandra. Vi behövde förstå och lära oss hantera alla dessa nya känslor och se att det vi upplever är villkorslös kärlek - det vackraste och viktigaste redskapet till lyckliga kärleksrelationer! 
När vi i hela vårt liv har lärt oss och har trott att beroende är kärlek så var det då svårt att förstå att vi nu bara är fria i vår tanke och att vi släppt kärleken fri, precis så som den ska vara. Kärleken hade inte gått förlorad utan den hade bara ändrat skepnad för oss.

När vi möter vår själsfrände så lär vi oss att älska villkorslöst, vi lär oss att älska oss själva och vi är inte längre beroende av någon annan människa för att känna oss älskade. Då blir kärleken fri och då leds kärleken av sitt rätta element - nämligen kärlek! Då tappar rädslan sin makt över våra känslor och kärleken får tillåtelse att finnas.

UTMANINGAR I MÖTET OCH ATT LÄRA SIG LEVA MED SIN SJÄLSFRÄNDE

Genom att se och förstå denna process som många gånger sätter igång inom oss i samband med mötet med vår själsfrände och genom att lära oss att ge varandra den tid vi behövde för att läka ut alla sår så kan vi leva lyckliga tillsammans. Vi kan då mötas på en helt ny nivå. Vi kan mötas som våra sanna jag och vi lever ut vår villkorslösa kärlek och upplever fullständig frihet, lycka och kärlek tillsammans! Själsfränder upplever dock ofta svårigheter att leva tillsammans och är inte alltid menade att leva resten av sina liv tillsammans utan möts för att väcka den villkorslösa kärleken i varandra. Det kan ändå vara ett mycket vackert, givande och starkt möte som berör i hjärta och själ. Ofta kan man se att ett möte med en själsfrände banar väg för att så småningom möta sin tvillingsjäl. För mer info om tvillingsjälar kan du se här. och för tydligare förklaring och skillnaden mellan karmisk relation och själsfrände och tvillingsjälsrelationer hittar du här.

Villkorslösheten och frigörandet av egot 

Det som är själsfränders utmaning är att släppa egot och helt gå in i den villkorslösa kärleken.
Den kärlek som finns mellan två själsfränder är så fri så när vi försöker ta ner den i denna "jordiska" form och placera ner den i "fack" som vi kallar för relation det är oftast då som rädslorna kliver in och det är där som utmaningarna kan väckas. En sån här kärlek ska vara fri, den ska vara villkorslös. Den viktiga läxan är att minnas att vi alla är ett och att vi hör ihop och därmed våga mötas i den fria kärleken tillsammans. Det är då vi kan lyckas att leva tillsammans.

Vägledning och hjälp

Då mycket sätter igång inom oss när vi möter vår själsfrände och speciellt sådana möten som inte är redo ännu och då kan vi ibland behöva hjälpa att ventilera våra känslor och funderingar. Som du kunde läsa här så har jag själv varit med om den resan men även funnit en ny själsfrände och jag kan hjälpa dig att se lite klarare på din situation och hjälpa dig med den eventuella läkningsprocessen som sätter igång.

För mer info kontakta mig på minervas.se@hotmail.com

Tidsbokning för vägledning klicka här

Om skillnaden mellan en själsfrände, tvillingsjäl eller karmisk relation, läs mer här

Workshop i att lära sig att hitta sin själsfrände

Under denna kurs får du veta mera om själsfränder och om hur du själv kan göra för att attrahera in din själsfrände i ditt liv. Du får lära dig hur du kan förbereda dig för att kunna ta emot din själsfrände och tittar på eventuella begränsningar av sinnet som håller oss tillbaka från att leva ett liv i lycka och mycket mera.

Läs mer här

 

 MINERVAS YOUTUBE: 

 

HÖR MIG BLI INTERVJUAD OM RELATIONER I PODCASTEN "JAG ÄR SJUK I HUVUDET", AV OCH MED VIKTOR ÅKERBLOM OCH JESSICA EKMAN HÄR NEDAN:

AVSNITT 1 - HÄR
AVSNITT 2 - HÄR
AVSNITT 3 - HÄR

 

 

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK OCH SOUNDCLOUD: 

Youtube 
Instagram
Facebook
Soudcloud

Välkomna att följa mig! 

 

 

NYHET - SJÄLSFRÄNDE- OCH TVILLINGSJÄLSSMYCKE
klicka här

 

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

Copyright © 2003-2017  www.minervas.se All rights reserved.

 

 

 Upp