Kärleksbesatt och kärleksundvikande

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

I många destruktiva relationer finner vi ofta en kärleksmissbrukare och en kärleksundvikande. Kan även kallas antiberoende och beroende eller otrygg undvikande och otrygg ambivalent.

Ofta drar sig dessa olikheter till varandra och det uppstår oftast en mycket häftig och plötslig romans. Man tycker sig finna det i den andre som man själv saknar och upplevelsen blir då oftast att man känner sig hel. Det känns som att man funnit sin saknade halva. Men ganska så snart när det största kärlekstörsten som drev dessa två tillsammans lagt sig så uppstår svårigheterna.

 

DEN KÄRLEKSBESATTE

Den kärleksbesatte drivs av en mycket stark rädsla i att vara ensam och har svårt att stå på egna ben och gör sig ganska så snabbt beroende av sin partner. En ständig rädsla att bli övgiven och lämnad är något som präglar den besatte. Denna otrygghet startade i barndomen där barnet hade en förälder som fanns där ibland med sin kärlek och ibland inte alls. Det skapade en stark otrygghet i barnet som fick lära sig att kärleken kunde gå förlorad.

I en kärleksrelation så blir den besatta/ambivalenta klängig och har svårt att tro på att hon/han är värd kärlek vilket gör att som besatt så känner man ett ständigt inre tomrum som känns svårt att fylla. Detta gör att den besatta tar allt som kan få vilket också och klamrar sig ofta fast i relationer även om den är en dålig och skadlig relation och det gör att dom ofta kan nöja sig med att få smulorna när de egentligen förtjänar hela brödet.

Glorifiera sin undvikande partner är vanligt att den besatte gör och har väldigt lätt att fastna i en bild som inte är sann plus att eftersom den besatte lever genom sin partner så tar detta oerhört mycket energi och ständigt rusande tankar vilket gör att de har lätt att bränna ut sig.

 

DEN KÄRLEKSUNDVIKANDE

Den undvikande blev precis som den besatte under sin barndom inte mött i sina behov. Deras föräldrar har oftast inte klarat av barnets känslighet och avvisat barnet när det varit ledset. Denna separation och den smärtan som barnet upplevde i avvisandet skapar ett slags "kvitto" på att när de uttrycker sitt behov och kommer nära så blir de avvisade. Något som gör att de är så rädda att möta smärtan igen i nära kärleksrelationer att de istället kontrollerar sig själv och blir rädd att komma nära med flyktbeteende som följd.

Ofta upplever den undvikande en stark klaustrofobisk känsla om deras partner blir beroende eller kommer för nära. Egenligen är deras behov av närhet oerhört starkt men det väcker för stor smärta för att kunna klara av att gå in i ett sånt möte. Detta gör att den undvikande endast vill ha närhet på eget initiativ, då har de kontroll över situationen.

Även här drivs den undvikande av en stark rädsla att vara ensam så därför kan en relation med en undvikande personlighet upplevas som en slags "katt och råtta" lek där den undvikande finner mod att närma sig om han märker att den beroende drar sig undan osv.

Å ena sidan är behovet av frihet enormt starkt men samtidigt finns rädslan för separation och övergivenhet där vilket gör den undvikande väldigt förvirrad. Dessa personer som har ett undvikande beteende är oftare mer benägna att använda intellektet och tänka och analysera relationen med sinnet istället för att känna med sina känslor. 

I barndom där barnet kan ha haft en förälder som inte förmått att känna barnets gränser, som kanske varit överbeskyddande eller behövade om barnet eller överröst barnet med sina problem och sin ångest kan därför resultera i ett starkt flyktbehov om starka känslor och konflikter kommer upp i kärleksrelationen då det blir ett smärtsamt minne och automatiserade rekationer slår till.

Den undvikande personen håller ständigt sin partner på lite avstånd så att han/hon alltid har "ryggen fri". Ofta så beror problemen för den undvikande att han/hon inte ser sina egna behov och har svårt att sätta gränser och att säga nej vilket gör att det ofta går för långt innan de reagerar och då uppstår panik och väldigt kraftiga frigörelsehandlingar kan uppstå. Om den undvikande lever med en bereondepersonlighet förvärras relationen kraftigt vid en sådan här händelse eftersom den undvikandes reaktion skapar en kraftig motreaktion hos den beroende som gör att den beroende börjar klänga sig fast och då behöver den undvikande ännu starkare slå sig fri.

Att leva i sådana här relationer tär oerhört på alla parter. Det som grundläggande styr dessa relationer är rädsla och rädsla och kärlek kan inte existera samtidigt. Läs mer om det under "att skapa kärleksfulla relationer"

 

Det är smärtsamt och är en tuff väg att vandra men det finns vägar att komma ur detta. Den vägen går genom oss själva. Genom att stärka sig själv och finna sin egen kraft och sin egen tillit, att återfinna och skapa den trygghet i sig själv, den trygghet som aldrig fanns där som barn, så finner man också styrkan att läka ut detta destruktiva beteende.

Kom ihåg att du är fantastisk och att du förtjänar det allra bästa!

 

Bokning av vägledning klicka här.

 

HÖR MIG BLI INTERVJUAD OM RELATIONER I PODCASTEN "JAG ÄR SJUK I HUVUDET", AV OCH MED VIKTOR ÅKERBLOM OCH JESSICA EKMAN HÄR NEDAN:

AVSNITT 1 - HÄR
AVSNITT 2 - HÄR
AVSNITT 3 - HÄR

 

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ INSTAGRAM: 
minervas.se heter jag där.
Välkomna att följa mig! 

 

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna