EVENT/Kurser/Föreläsningar

 

TRÄFF/FÖRELÄSNING/WORKSHOP OM SJÄLSLIGA RELATIONER - STOCKHOLM

Själsliga relationer såsom själsfränderelationer och tvillingsjälsrelationer har en förmåga att väcka en massa djupa och jobbiga inre processer där inre sanningar kommer upp till ytan som vi behöver möta och läkas ut och många gånger känns det både jobbigt och förvirrande. Därför arrangerar jag dessa träffar för att bringa mer klarhet.

Dessa relationer väcker mycket frågor såsom vad definierar egentligen en själslig relation? Har jag mött min själsfrände eller tvillingsjäl eller hur förbereder jag mig för att kunna attrahera in hen? 
Vad är skillnaden på själsfrände och tvillingsjälsrelationer och vad behöver jag veta för att kunna ha en harmonisk tillvaro tillsammans med min partner? 
Vilka är de olika faserna man möter och hur lär man sig att ta sig igenom dem? 
Detta är några av ämnena som kan komma och beröras.

Upplägget under kvällen är inte förutbestämt utan vi låter allt få utvecklas som det ska med de personer som närvarar just då där det ges mycket tid till att ställa frågor och diskutera kring ämnet och de frågeställningar just ni undrar får lyftas upp till samtal.
Kostnad 350 kr/person inkl. te och frukt

Nästa tillfälle:
25/1 kl. 18.00 - 20.00 - Stockholm

 

TRÄFF/FÖRELÄSNING/WORKSHOP OM HSP OCH RELATIONER - STOCKHOLM

Relationer i sig har en förmåga att väcka mycket känslor, tankar och prövningar. Och om man dessutom är en högkänslig själ kan det här med relationer kännas extra utmanande. Denna kväll innehåller information om högkänslighet och information om de vanligaste utmaningarna med högkänslighet och nära relationer samt hur man kan bygga och stärka sig och för att erhålla lyckligare och sundare relationer utan att tappa sig själv helt.

Upplägget under dessa kvällar är inte förutbestämt utan vi låter allt få utvecklas som det ska med de personer som närvarar just då där det ges mycket tid till att ställa frågor och diskutera kring ämnet och de frågeställningar just ni undrar får lyftas upp till samtal. Men också givetvis samtal, information och tips från mig. Allt detta i en fin mix där vi alla skapar kvällen precis så som den ska bli och ett ypperligt tillfälle att också träffa likasinnade.

Nästa tillfälle:
23/11 kl. 18.00 - 20.00, Stockholm - FULLBOKAT

 

TRÄFF/FÖRELÄSNING/WORKSHOP OM KVINNLIG KRAFT - STOCKHOLM
I det snabba, uppkopplade och prestationsstyrda samhälle vi har idag är det allt svårare för kvinnor att stanna kvar i sin feminina energi. En kvinna som utgår mer från sin maskulina energi är utmanande på många sätt. Det skapar en känsla av vilsenhet och tomhet, att tappa bort sig själv och det sätter också käppar i hjulen i kärleksrelationer där obalans uppstår och attraktionen påverkas negativt.
Det är inte bara samhället som skapar detta utan när en kvinna går in i maskulin energi är det ofta en orsak av bakomliggande smärtsamma händelser och relationer som skapat ett maskulint skydd kring hjärtat där kvinnan automatiskt hamnar i en "doer energi" och blir den drivna och målinriktade personen.
Detta skapar som jag nämnde problem i kärleksrelationer och skapar extra mycket problem i starka själsliga relationer såsom tex. tvillingsjälsrelationer där det är avgörande att var och en vibrerar i sin sanna energi vilket också kommer att pratas om.

Under denna träff informerar jag om vad feminin energi är och vikten av att vara balanserad i sin sanna energi. Belyser fallgroparna och hur man kan undvika dom, lyfter fram de vanligaste källorna till rädslan som är den som för in kvinnan i den energin från början. Samt fokuserar också på information om hur en kvinna kan hitta, stärka och bibehålla sin feminina energi och därmed bära sig själv och erhålla lyckligare relationer.
Det är en kombination av information från mig Minervas men också diskussioner i gruppen och möjligheter till att ställa frågor samt ett fint tillfälle att kunna träffa likasinnade i samma situation.
Kostnad 450 kr/person inkl. frukt och te

Nästa tillfälle:
Datum kommer

 

TRÄFF/FÖRELÄSNING OM ATT HITTA SIN LIFEMISSION, ATT LEVA SIN PASSION OCH INSPIRATIONEN ATT VÅGA TA STEGET ATT BYGGA OCH LEVA SIN DRÖM - STOCKHOLM

Att hitta sin lifemission, sin passion och leva sin dröm är något många drömmer om men kanske inte vågar tro är möjligt. Vad är en lifemission och hur hittar man den? Hur kan man våga ta steget fullt ut och våga och hur startar man? Detta är några av frågorna som kommer belysas under kvällen.
Denna kväll är en kombination av information från mig Minervas plus att ni får höra hur jag kom till insikten om min lifemission, nämligen Minervas och hur jag byggde upp det till det som det är idag men också diskussioner i gruppen, tips på steg att ta och även möjligheter till att ställa frågor samt ett fint tillfälle att kunna träffa likasinnade i samma situation.
Kostnad 450 kr/person inkl. te och frukt

Nästa tillfälle:
Datum kommer
 

Anmälan till karolina@minervas.se - skriv träffens namn i ämnesraden