HSP - Highly Sensitive Person - att leva med känslig personlighet

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

Är du känslig för din omgivning och tar lätt på dig andra människors mående och känslor? Upplever du att du ser och känner saker som andra människor inte uppfattar? Svänger du i humöret från glad till ledsen eller från arg till glad utan att själv förstå varför? Tar du in mycket intryck och blir lätt trött och disträ i sociala sammanghang?

Listan kan göras lång men om du känner igen dig i något av detta så är du förmodligen en HSP – Highly Sensitive Person, att vara sensitivt begåvad.

En HSP är en person som är mycket mer öppen till sin omgivning än andra och processar saker på ett djupare plan, tar in mer intryck och reflekterar över dem mer än andra. Dessa personer känner in hur andra mår, känner deras känslor och känner snabbt sinnesstämningar och har lätt att ta på sig andras mående och lägga det på sig själv så pass att de till slut tror att det är de själva som mår så när de egentligen bara har plockat upp sin omgivnings känslor. De känner helt enkelt så mycket mer än de som ej har detta karaktärsdrag för dessa personer har inget filter utan allt de upplever och ser och möter går rakt in vilket kan bli oerhört påfrestande. 

Att ta in så mycket intryck kan bli oerhört stressande och för en del kan det ta sig olika uttryck i att svänga från den ena ytterligheten till den andra.
Det är lätt att både känna ett behov av att dra sig undan människor och kan även svänga över till att känna sig hyper vilket ofta gör att HSP personer i många fall kan få den felaktiga diagnosen ADHD eller ADD. 

En HSP person har ett djup som kan vara svårt för andra att förstå sig på och har ofta ett behov att dra sig undan sociala sammanhang för att hinna samla sig från alla intryck och hinna ikapp sig själv. Det är lätt att en HSP personlighet får stämpeln av att vara annorlunda, tillbakadragen och kanske till och med blyg. Det som egentligen sker inom det är så mycket som händer och känns på insidan att behovet att dra sig undan för att landa och reflektera i lugn och ro och för att skärma av sig då intrycket blir för många är mycket stor.

 

Många HSP personer har ofta fått höra av omgivningen att de varit för känsliga vilket kan göra att det kan upplevas skamfyllt och att man känt sig annorlunda än sin omgivning. Ofta förföljs man av en känsla av just den känslan, att ingen förstår sig på en och det kan också upplevas som en frustration att tycka att man känner mer än vad andra verkar göra och där kan en känsla av utanförskap att växa fram. Dessa personer blir också lätt utmattade av för stora folksamlingar, öppna kontorslandskap då de tar in omgivningen och intrycken blir för många att energin lätt tar slut. Det är här en HSP har en utmaning i att lära sig att handskas med sin energi för att inte ta in för mycket och för att lära sig att behålla sin egen energi.

Förutom detta så upplever dessa personer en ökad känslighet för starka ljud och dofter och är även väldigt ljuskänsliga. Man tror idag att ca. 20% av befolkningen har detta karaktärsdrag.

En HSP person besitter väldigt fina gåvor som denna känslighet bär med sig. Dessa personer har en väldig artistisk sida, en slags konstnärssjäl och med mycket stark intuition och har tack vare sin oerhörda förmåga att ta in mer detaljer och intryck än andra därmed en förmåga att utveckla sig inom arbete med människor i vårdande och hjälpande yrken bland annat.

Man kan se att denna känslighet har både en medfödd sida men även har en koppling till känslomässiga trauman från barn- och uppväxtåren att göra som får denna känslighet att utveckla sig ännu djupare.

En HSP som hamnar i sunda miljöer där de kan hinna fylla på sin energi har visat sig vara mycket kreativa personer som har stark entreprenörsanda och en förmåga att fördjupa sig i saker och därmed utveckla en bred och djup kunskap och framgång i de områden de väljer att fördjupa sig i.

 

RELATIONSPROBLEM

Många HSP personer upplever att de i relationer inte känner sig förstådda. Att vara HSP och leva med en person som inte är det kan skapa mycket konflikter eftersom man inte talar samma språk och delar samma upplevelser.
Eftersom HSP till naturen är extremt inkännande kan de ofta uppleva problem med att hålla sig på sin planhalva och går gärna över på den andres och i detta förlorar sig själv för att de har behovet av lugn i omgivningen för att kunna känna ett lugn inom sig själva. Och speciellt starkt blir detta om en HSP lever med en person som är känslomässigt ostabil.
Som ett led i detta, att de inte ser sina egna behov kan ibland närhet och intimitet upplevas väldigt skrämmande då en HSP har svårt att fylla på sin egen bägare och lätt tämmer sin energi och har då inte mycket att ge tillbaka till sin partner.

 

VÄGLEDNING OCH HJÄLP

Att vara en HSP kan vara en utmaning innan man lär sig att handskas med och förstå sin känslighet. Jag är själv en sådan person och vet vilka utmaningar man möter innan man själv hittar vägar att handskas med sin känslighet. 

Jag vägleder och hjälper människor med HSP personlighet att få verktyg att handskas med denna känslighet för att lyfta fram de förmågor och styrkor som detta ger men även hjälper till med verktyg för att kunna lära sig att hushålla med sin energi för att bättre klara av vardagen och de prövningar som man utsätts för som en HSP person.

Kanske känner du mer igen dig i beskrivningen av empat som går ännu djupare och har mer fysiska upplevelser. 

Vägledning och coachning - lediga tider och bokning klicka här.

 

HÖR MIG BLI INTERVJUAD OM RELATIONER I PODCASTEN "JAG ÄR SJUK I HUVUDET", AV OCH MED VIKTOR ÅKERBLOM OCH JESSICA EKMAN HÄR NEDAN:

AVSNITT 1 - HÄR
AVSNITT 2 - HÄR
AVSNITT 3 - HÄR

 

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK OCH SOUNDCLOUD: 

Youtube 
Instagram
Facebook
Soudcloud

Välkomna att följa mig!