Ibland möter vi plötsligt någon som skakar om hela vår värld, någon som i ett ögonblick får oss att känna oss hemma och som det känns som om vi träffat tidigare, även om vi vet att det är första gången (i alla fall här och nu) Det vi upplever då är ett själsligt möte, en person med vilken vi har en själslig igenkänning och som berör oss på ett helt annat plan än tidigare relationer har gjort. Ett djupare möte än bara det synliga, fysiska som vi är vana vid. Kanske är inte ens personen någon som vi i vanliga fall skulle fastna för men det är något annat som drar oss dit, en känsla, en energi vi inte kan förklara i ord. Det vi har mött är en själsig relation. Här kan du läsa om själsliga relationer men även karmiska relationer och hur vi kan urskilja vad som är vad. Det ger också en djupare information om vad som sker i sådana möten och hur vi kan förhålla oss till dom.Välkommen in och läs mer om de olika relationerna och vad som skiljer de åt.

 

 

HÖR MIG BLI INTERVJUAD I NÅGRA PODDAR OM SJÄLSLIGA RELATIONER