Nya Tidens barn - hjälp för HSP (högkänsliga) barn,
mediala barn, barn med diagnoser

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.  

Är du förälder till ett högkänsligt barn, ett HSP barn, ett medialt barn (indigo/stjärn/kristall/orkidébarn)
eller barn som blivit diagnostiserad
med tex. ADHD eller ADD? Alla dessa barn bär en gemensam nämnare och besitter en enorm känslighet. Det är en fin gåva men innan man lär
sig hantera känsligheten kan de lätt bli missförstådda, få svårigheter i skolan, i relationer och i livet i stort och livet blir ofta till en kamp. 
Men - det finns hjälp att få!

OFÖRSTÅDD, UTANFÖRSKAPSKÄNSLA, KÄNNA SIG ANNORLUNDA

Jag minns det som igår, den hemska känslan av utanförskap och att känna sig ständigt missförstådd, att behöva skydda sig,
behovet att dra sig undan, hur omvärlden kändes skrämmande och känslan av att alltid känna sig annorlunda och hur jag önskade att någon kunde förstå. Alla intrycken, att känna alla andras känslor,
att förnimma det som aldrig sades men som jag upplevde vilket
gjorde det svårt att lita på människor.
Frustrationen, humörssvängningarna, vilsenheten....
Att växa upp som ett känsligt barn är tufft och som förälder eller
annan vuxen eller syskon i ett högkänsligt barns närhet är det lätt att känna maktlöshet.

Dessa barn bär så vackra egenskaper, de är så begåvade och
bär så stora fina gåvor och det finns så mycket positivt att hämta
ur detta bara man får redskapen att hantera det. Men innan man
når dit och finner vägar att balansera upp det och vända det till
något positivt så upplever man ofta en stor maktlöshet och frustration.

HUR FUNGERAR DESSA BARN?
INTRYCKEN, UPPLEVELSERNA - ATT HANDSKAS MED
OMGIVNINGENS BRUS

Intrycken

Dessa barn känner och tar in mer än 60 gånger så mycket mer intryck än andra och är ständigt påkopplade med sina känselspröt hela tiden på helspänn på sin omgivning vilket gör att en dag på förskolan eller i skolan eller en dag fylld av många olika intryck, många möten med många människor blir alldeles för mycket för dessa barn. 
Det som är HSP-högkänsligas stora utmaning är att kunna stanna kvar i sig själva. Oavsett om man är högkänsligt barn eller högkänslig vuxen så är det största problemet att lyssna in sig själv och sina egna behov.
Som högkänslig så känner man in energier, humör, sinnesstämningar och nyanser och man ser och upplever saker som andra människor inte ens tänker på. Något som är väldigt vanligt är att man känner in det som inte sägs om människor inte är ärliga vilket gör att barnen inte vet hur de ska handskas med alla sina känslor då den vuxna visar en sak men säger med sin energi en annan.

Se sina behov

Just det här med att hela tiden vara ute hos sin omgivning och känna av gör att man som högkänslig redan som barn lätt tappar kontakten med sitt inre. De känner andra människors känslor i sin kropp och själ som att det vore deras egna så till slut blir det så svårt för dem att skilja på vad som är de och vad som är de andra.
Detta gör att som högkänslig tar man på sig och lägger på sig så mycket som inte är ens eget. Det är här som man behöver lära sig att skala av sig det som inte är ens eget och lära sig att återigen börja urskilja sig själv. 

Rastlöshet, humörssvängningar

Det här virrvarret av känslor och intryck gör att dessa barn oftast upplevs som jobbiga och blir lätt rastlösa och kan ha kraftiga humörssvängningar. Det är här det som vuxen är viktigt att förstå att barnen är "overloaded" med känslor och har svårt att hantera och sortera allt de känner och upplever.

De kan lätt upplevas som dramatiska men det är för att de känner alla känslor så mycket mer intensivt än vad andra gör. Ilska, glädje, sorg och kärlek. Vad det än är för känsla så känner dessa barn dessa känslor så mycket mer intensivt än andra och det kan därför ofta bli känsloutbrott som ofta drar med sig omgivningen. Alla känslor blir dubbelt så starka och det kan vara svårt för barnen att själva förstå vad det är som händer inom dem. Det är högt eller lågt och det verkar sällan finnas något mellanting.

Kroppskänslighet och intuition

Ofta är dessa barn känsliga för ljud och ljus men även för kläder. Dessa barn vill ofta endast bära mjuka kläder och har ofta svårt för hårda material såsom jeans tex.

Dessa barn är också ofta väldigt intutiva och ser och hör ofta saker som andra inte upplever och kan ofta ha sk. "låtasakompisar" och andra intuitiva upplevelser. 

 

HUR GÖR MAN? VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA?

Vi ställer oss därmed ofta frågan HUR, hur kan vi hjälpa, vad kan vi göra? Svaret på några utav "hur-en" finner du här nedan.


1. Skapa en lugn plats

Då dessa barn känner och tar in mer än 60 gånger så mycket mer intryck än andra och är ständigt påkopplade med sina känselspröt hela tiden på helspänn på sin omgivning vilket gör att en dag på förskolan eller i skolan eller en dag fylld av många olika intryck, många möten med många människor blir alldeles för mycket för dessa barn. De behöver då en plats där de kan få finna lugn och ro.

Skapa gärna en plats med dämpad och soft belysning, med avskalad inredning (dessa barn har svårt att klara av när det är rörigt omkring dem, det stressar dem), gärna inbjudande med mjuka material, kuddar och annat mysigt och gärna med möjlighet att lyssna på lugnande musik.
Ett bra tips är att i denna hörna uppmuntra till kreativt skapande som barnet kan få ägna sig åt i lugn och ro och i sin egen takt stilla sig där och få möjlighet att leva ut sin kreativitet i lugn och ro. För kreativa, det är verkligen dessa barn men oftast behöver de en lugn miljö för att kunna leva ut den.

2. Minfulness/meditation /barnyoga /mental träning

Återigen så vill jag lyfta behovet av stillhet för att hjälpa barnet att komma ner i sig själv och kunna skala av sig och släppa omgivningens brus och allt det som barnen tagit in. Mindfulness, barnyoga eller annan form av mental träning med avslappningsövningar är verkligen att rekommendera för att hjälpa barnet att komma ner i varv och stilla sitt inre.

3. Fysisk aktivitet

Som jag nämnt så är dessa barn så fyllda av känslor och detta kan lätt yttra sig som en inre rastlöshet som gör att barnen har svårt att göra sig av med känslorna. Ett bra sätt är att se till att barnet har någon form av fysisk aktivitet så att de får en mölighet att släppa ut lite av det som behövs ventileras ut.

4. Förståelse, sätta ord på känslorna

Något som är väldigt viktigt är att prata med barnen om känslor. Ha gärna filisofiska samtal om livet och lät barnen få prata av sig. Det blir ofta väldigt härliga samtal för de bär så mycket klokhet inom sig. 
Viktigt är också att bekräfta att vi ser det de bär på. Att bekräfta och möta dem i deras känslor. Att låta barnet få uttrycka sig på det sättet som passar dem bäst.  Förståelse är något som är så viktigt för dessa barn känner sig lätt annorlunda och oförstådda för det är ofta väldigt svårt för omgivningen att förstå allt det som barnet upplever. Känslan av utanförskap och att vara oförstådd är väldigt vanligt så det är viktigt att som vuxen visa att man försöker förstå och lyssna på barnet, möt dem där de är.

4. Kreativa uttryck

Dessa barn är som jag nämnde ofta väldigt kretiva och det är viktigt att få utlopp för allt som de bär inom sig. 
Ett bra sätt är att hjälpa barnet att låta sitt inre få komma till uttryck och något som är att rekommendera är att hjälpa barnet att ge sin själ och sina känslor uttryck genom någon form av kreativt skapande där det inre får tala. 
Det kan vara att måla, att sjunga, att dansa, skådespela eller att skriva.
Försök ta reda på vilket sätt som just det barnet då har i din närhet lättast skulle kunna komma till uttryck. 
Detta blir en otroligt viktig ventil för dessa barn att släppa ut det som annars blir för mycket för dem och läggs annars på hög inom dem och får ofta annars ett häftigt utlopp på annat sätt.
Detta är ett fint sätt att på ett mycket befriande sätt hjälpa barnet att få ut lite av det som de bär inom sig.

5. Kosten

Något som blir mer och mer forskat på är kosten. Dessa barn är väldigt känsliga för socker, halvfabrikat, E-nummer och mickovärmd mat. Dessa barn mår bäst av kost där näringsämnena är bevarades som tex i Raw Food. 
Dessa barn är ofta också känsliga mot gluten och mjölkprotein och mår oftast bättre av en kost som är fri från både gluten, mjölk och socker. Detta är dock något som ni får läsa på om och känna efter vad som är bäst för just ert barn. Jag kan bara tala ur egen erfarenhet där jag märkt stora framsteg när dessa togs bort ur kosten och ersattes med mer raw foodliknande kost.

6. Beröring, massage

Då dessa barn är så fulla av känslor och intryck kan det vara svårt för dem att varva ner på kvällarna. De kan lätt bära på oro eller rastlöshet och ett bra sätt att hjälpa dem är att ge dem en lugn stund på kvällen och gärna avsluta dagen med lätt massage som får dem att komma ner i kroppen och landa.
Ett bra tips är att dra med händerna uppifrån och ner, ända ner ut över fotsulorna så att de "får ner och ut" energin.
Dessa barn är också känsligare för beröring vilket gör att detta kan vara extra lugnande för dem.

 

Det är en sån gåva att få möta och leva med sådana här högkänsliga barn så när de får redskap och verktyg att handskas med sin känslighet så kommer de också bli mer tillfreds.
Kanske känner du mer igen ditt barn i beskrivningen empat. Samma åtgärder är att rekommendera för ett barn som är empat.
Jag önskar dig lycka till!

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Jag får otroligt mycket mail och det kan ibland ta lite tid innan jag svarar men jag svarar alltid. 

Vägledning och coachning - lediga tider och bokning här 

Här kommer ett fantastiskt klipp på ett högkänsligt barn som funnit vägar att kanalisera sin öppenhet och känslighet på ett sånt klokt och fint sätt. Vi har så otroligt mycket att lära av barnen. Utan tvekan! 

 

Referens från samtal med högkänsligt barn och dennes förälder:

"Helt fantastiskt! Vilken vägledning och styrka vi fick. Jag är otroligt tacksam för att du finns och att du ger av din kunskap till oss som famlar och söker rätt väg. Tack!"
- Maria