TJÄNSTER

Boka din vägledning med Minervas vägledare

 
MALIN
 - esoterisk Astrolog, mentor och Holistisk Lifecoach

Jag är utbildad esoterisk Astrolog, mentor och Holistisk Lifecoach och jag brinner för att visa dig din fulla potential med hjälp av din unika Astrokarta. Jag har min Sol i Jungfrun, min Måne är i Vattumannen och mitt Uppstigande tecken är också Jungfrun.

Jag har alltid älskat stjärnhimlen, men det tog tid innan jag förstod att jag kunde studera Astrologi. 2019 gav jag mig själv en Astrologikurs i födelsepresent och sen var jag fast! Nu har jag hittat mitt kall och använder Astrologin som ett redskap för att intuitivt vägleda dig utifrån din unika Astrokarta. Min Jungfru älskar att kunna hjälpa andra, men jag tycker även om att utforska naturen och alternativmedicin.

För mig är Astrologin den där saknade pusselbiten, den som kan få hela våra stressiga liv att falla på plats när vi lär känna vårt syfte och mening med livet på djupet. Våra relationer och vår hälsa är det viktigast vi har, och stjärnorna och planeterna hjälper dig att förstå dig själv och andra bättre.

Astrologin visar oss vårt syfte, våra styrkor, utmaningar och hur vi kan hitta vår unika livsbalans. Mitt syfte är att hjälpa dig att hitta din inre kraft, klarhet och riktning i livet genom Astrologi. Min vision är att göra Astrologin praktisk, tydlig och användbar i vardagen. Jag är här för att hjälpa dig se dig själv på ett nytt sätt och komma vidare på din resa genom livet. Hos Minervas erbjuder jag Astrologisk vägledning och Astrologisk relationsvägledning som ger dig en djupare insikt i dig själv och enkla redskap för hur du kan leva ditt bästa liv.  

Boka Malin här

Hör en intervju med Malin här

 

  

KAROLINA - Intuitiv relationscoach, energy worker, healer, trauma release terapeut, shamanistisk ceremonihållare och grundare av MinervasKarolina är relationscoach, livscoach, energy worker, medium, healer, själsfrände/tvillingsjälsvägledare, HSP/empat coach, parterapeut, shamanistisk ceremonihållare, mindfulnessinstruktör och grundare till Minervas.
Med ett stort och brinnande intresse för människor och relationer har hon sedan 2004 passionerat guidat och väglett människor in till deras innersta potential. ​Med fokus på den själsliga relationen med sig själv har Karolina hjälpt flera tusen människor, både i Sverige men även många andra länder, att bringa klarhet i sina liv och finna inre frid. 
Att förstå sina relationsmönster, livstrauman och bryta dem, landa i själslig balans, finna sin inre diamant, sin lifemission och hitta tillit till sig själva och livet. Både genom privata samtal, parsamtal, kurser, workshops, meditationskurser och föreläsningar.  
Den starka intuitionen och den medfödda förmågan att se bortom de sagda orden, är hennes ständiga följeslagare och en mycket viktig komponent i hennes arbete med människor. Karolinas största gåva är att se människors inre diamant, deras inre potential, livsväg och gåvor samt omgående, inom endast någon minut, se och upptäcka grundkärnan och det livsmönstret/traumat som är orsaken till den eventuella blockeringen som hennes klienter upplever, såsom relationsmönster, barndomssår, familjeband, trauman osv. Att höra vad som sägs bakom orden, bakom det hennes klienter inte själva ser.

Karolinas egna ord:
"Vem är jag, vem är jag inte? Jag är du och du är jag. Jag tror på att vi alla är droppar ur samma hav, att vi alla någonstans hör ihop och är ett. Jag tror på att vår längtan och våra känslor i grund och botten är desamma och det är så vackert. Jag tror på att det är när vi tappar kontakten med denna inre vetskap och gemenskap, när vi tappar kontakten med vårt eget inre, vårt själsliga, andliga jag som smärtan och rädslan i livet uppstår och vi går vilse. Genom att möta min egna absolut största och djupaste rädsla och mörker så fann jag också min efterlängtade inre frihet. Där bodde min kraft, där fann jag mitt värde och där bodde också kreativiteten och min lifemission.För hur vi än gör så går vägen genom oss själva, men tänk också så vackert att vi bär nyckeln själva. Detta har så länge jag kan minnas varit min passion, min drivkraft, min mission - att få hjälpa andra människor dit, att släppa sig själva fria och leva livet fullt ut. Och det är en sådan vacker gåva att varje vecka få möta det i alla vackra möten och människoöden jag får ta del av. Jag älskar att se människor växa, få blomma ut i sin fulla kraft och komma i kontakt med sin längtan. Jag tror på öppna hjärtan, att beröra och låta sig beröras och hoppas att du vill följa med på denna spännande resa!

Varmt välkommen! ​
Med värme och omtanke, Karolina"

BOKA KAROLINA

 

Under de många åren som jag Karolina har fokuserat på och arbetat med relations- och livsfrågor har många delar velat få finnas med och det holistiska tänket blivit allt bredare. Det finns ingen universallösning utan varje person är unik med sin egen livshistoria att ta hänsyn till och utifrån detta grundar sig mitt arbete.

Vid varje klientmöte använder jag mig av min inkännande och inlyssnande förmåga för att tona/känna in exakt vart den personen befinner sig och vad som är kärnan till det som personen i fråga just nu befinner sig i. 
Jag är tacksam att ha gåvan att se varje människas innersta potential - dess inre diamant.

Mitt arbetssätt handlar om empati, närvaro, omtanke, värme i kombination med min kunskap i både det intuitiva/mediala, som gör att jag kan se vad som sitter fast och vart det kommer ifrån (sådant som man inte alltid kan se själv, som man kan vara blind för för att det gör så ont) men också min kunskap i att transformera begränsningar, blockeringar och minnen både genom samtal och också genom ett energiarbete som går fysiskt (mer info om det här nedan)

Något jag värdesätter är att det ska finnas något för alla, att man oavsett problematik/orsak här ska kunna finna en väg att genom ett samtal/möte få med sig någonting som gör att man ser allt lite klarare och har tagit sig ett steg närmare sin egen väg och ett friare och lyckligare liv, därför jobbar jag på ett brett sätt.

Här nedan finner du de tjänster Karolina erbjuder:

Vägledning/coachning
Djuplodande samtalsvägledning för att se sin situation klarare där jag på ett mycket djupt sätt hjälper till att komma igenom begränsningar, genomskåda de egna lögner och rösterna vi gärna kör för oss själva och hitta vägar framåt.
Ämnen kan vara allt från kärleksrelationer, missbruk/medberoende, vuxen barn problematik, lifemission/arbete, hälsa, livsfrågor, HSP/Empat, familjerelationer, karriär, livsväg, stärka sig själv och sin självbild, finns sin egen kraft, lära sig landa i tillit, behålla sitt jag i nära relationer osv.


Individuell tvillingsjälscoachning
Under denna session tittar vi djupare på de olika stadierna på tvillngsjälsresan och identifierar vart du befinner dig i processen. Utifrån det som framkommer coachar och vägleder jag dig i det du står i just nu, tar fram en handlingsplan för vad du bäst behöver fokusera på för att underlätta din egen personliga resa för att skapa förutsättningar för tvillingsjälssammansmältningen. 
Är du mitt i "runner/chaser" stadiet så pratar vi djupare om det och vad det innebär och jag ger perspektiv utifrån först din egen position i det stadiet men också ger klarare perspektiv på vad som händer med din tvillngsjäl just nu i det stadiet hen befinner sig i för att öka förståelsen för processen för att bättre kunna jobba på den egna resan och så småningom kunna landa i villkorslös kärlek som är förutsättningen för tvillingsjälsrelationen.
Jag läser även av er som par rent energi- och känslomässigt och förtydligar de eventuella frågetecken som finns på er gemensamma resa.

Djupgående eneriarbete/healing för tvillingsjälar. Detta val är för dig som träffat din tvillingsjäl men upplever problem i relationen och svårigheter i sammansmältningsprocessen och de egna processerna som startar i och med mötet med tvillingen. Det är också ett val för dig som söker din tvillingsjäl men ännu inte funnit han/henne och vill ha förberedande hjälp. Under denna session tonar jag in energimässigt på dig och din energi, läser av och ser på eventuella känsloblockeringar och rädslor som blockerar vägen och som försvårar mötet eller sammansmältningen.
Genom ett djupgående energiarbete specialiserat för just tvillingsjälar tar jag dig på en resa in i dig själv där jag belyser och healar dom energiblockeringar som ligger i vägen. 
Ett exempel på sådana rädslor och blockeringar är till exempel rädsla för separation och övergivenhet samt tillitsproblem osv. Men varje person är unik och denna session blir vad den behöver bli för just dig och din unika situation.
Bokas här
Sessionen behandlar inte specifika hälsoproblem och åkommor utan strävar efter att balansera kropp och själ på ett fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt plan och hjälpa klienten att hitta tillbaka till sitt eget inre center. Därför kan inte Minervas ge några garantier och/eller försäkringar gällande specifikt läkande eller tillfrisknande. Ev. medicin eller annan medicinsk behandling skall icke avslutas utan din läkares inrådan. 

Vägledning och hjälp vid depression, vilsenhet och sorg

Parcoachning - Parsamtal

Halvdag för par med fokus på att stärka kärleken och närvaron i relationen
Under en halvdag (4 timmar) får ni som par hjälp med att stärka relationen och nå till djupare nivåer tillsammans med varandra. Denna halvdag är en dag fylld med närvarande och läkande samtal, meditationer samt övningar med fokus på att öka närvaron, kärleken, intimiteten och samspelet mellan varandra för att öka respekten, förståelsen, tilliten och fördjupa kärleken och kontakten er emellan och väcka attraktionen och lusten till liv genom bland annat att fokusera på att balansera upp er femnina respektive maskulina energi samt närhetsövningar med fokus på medveten och kärleksfull närvaro. För mer info och prisuppgift, kontakta mig på karolina@minervas.se och skriv "halvdag för par" i ämnesraden.


Vägledning och hjälp vid depression, vilsenhet och sorg

Frigörelse/läkning av negativa beteendemönster

Finna sin lifemission/passion

Hjälp/samtal vid missbruk/medberoende

Hjälp vid utsatthet av narcissistiska personer/psykisk misshandel

Vägledning vid själsfrände/tvillingsjälsmöten

Vägledning och hjälp vid utmanande karmiska relationer

Att öppna upp sig för kärleken. Förberedelse för att möte sin själsfrände/tvillingsjäl

Medial vägledning

Vägledningsamtal för HSP/Empat, både enskilda samt även familjer och barn/ungdomar

Hjälp att återfinna sitt sanna jag/vägen ur rädslan

Samtal/hjälp vid själslig och fysisk utmattning och utbrändhet

Väcka sin sanna essens - hjälp för par och enskilda att hitta/landa i sin sanna essens, polaritet (maskulin vs. feminin energi)

 

"Hemma hos" medial vägledning för grupper (minimum 5 personer och endast i Stockholmsområdet)
Planerar du en tjejmiddag och söker ett annorlunda men väldigt uppskattat inslag så gör jag "hemma hos" besök med fokus på medial vägledning för grupper på minst 5 personer i Stockholmsområdet. Upplägget tar vi fram tillsammans utifrån det som passar er bäst. Vägledningen går att göra tillsammans i gruppen, eller alternativt att alla får 10-15 min enskilt var för sig samt att vi även sitter i gruppen också. Kontakta mig på karolina@minervas.se för mer info och prisuppgift och skriv "hemma hos kväll" i ämnesraden.
(Referenser: 
-"Tack för allt igår!! Det blev superbra & alla tyckte du var träffsäker. Tror du kommer få några nya klienter :D Jag kommer absolut att boka en tid framöver. Stor kram Carina" )

Frigöra energiband
Ett arbete med att frigöra energibindningar till negativa händelser/minnen/relationer/personer. Görs bäst vid samtal där vi ses på min mottagning i Stockholm men går även att göra på distans/telefonen. Där vi har våra tankar där är också vår energi och även om vi inte är medvetna om det så är vi automatiskt ihopkopplade med det minnet/personen osv. på ett undermedvetet plan som kan fortsätta att påverka oss negativt även om vi har skapat en fysisk distans till det. Genom identifiera vad det egentliga bakomliggande behovet av att fortfarande vara känslomössigt påkopplad på den personen/situationen är och sedan frigöra tankebindningen genom samtal och övningar så ges vi en fin möjlighet att kunna bli fri att leva utifrån vår egen väg utan att vara påverkad/utifrånstyrd.
Sessionen behandlar inte specifika hälsoproblem och åkommor utan strävar efter att balansera kropp och själ på ett fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt plan och hjälpa klienten att hitta tillbaka till sitt eget inre center. Därför kan inte Minervas ge några garantier och/eller försäkringar gällande specifikt läkande eller tillfrisknande. Ev. medicin eller annan medicinsk behandling skall icke avslutas utan din läkares inrådan. 

Energiarbete
Ett arbete där jag transformerar känsloblockeringar som satt sig fysiskt i kroppen genom bland annat samtal där vi jobbar på att identifiera vart du har din energi och transfomerar/skiftar/byter ut dessa minnesbilder till positivare sådana och där jag även guidar in dig i att möta känsloblockeringen på djupet så att den får möjlighet att släppa taget. Känsloblockeringar sitter kvar inom oss när vi undvikit att omfamna den. Acceptans och medveten närvaro i allt som känns och upplevs är nyckeln till frihet. Så genom att möta känsloblockeringen på djupet i en djup avslappning där jag guidar dig in i minnet så behöver inte minnet längre skrika så högt. Känslor är som våra inre barn och alla vet vi hur ett barn som inte får uppmärksamhet och kramar reagerar. Samma upplevelse skapas i vårt inre. En känsla och upplevelse som ständigt skriker tills dess att den blir mött på djupet, där blir vi fria.
Sessionen behandlar inte specifika hälsoproblem och åkommor utan strävar efter att balansera kropp och själ på ett fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt plan och hjälpa klienten att hitta tillbaka till sitt eget inre center. Därför kan inte Minervas ge några garantier och/eller försäkringar gällande specifikt läkande eller tillfrisknande. Ev. medicin eller annan medicinsk behandling skall icke avslutas utan din läkares inrådan. 

Hälsocoachning
Få hjälp med att hitta ett nytt och sundare sätt att leva både själsigt och fysiskt. Få hjälp, tips och läkning vid långvarig stress, vägledning i att komma igång att äta hälsosamt/clean eating, kostförslag, meditations/mindfulnesshjälp, intoning/inkänning av din energikropp och din fysiska kropp för att balansera den och känna in vad den behöver, samtal om signalsubstanser i kombination med känslighet, tips för själsligt arbete/påfyllning och mycket annat. Dagens samhälle gör det tyvärr allt lättare för oss att tappa vårt inre fokus, den oerhört viktiga själsliga påfyllnaden som vi alla behöver och speciellt i detta oerhört stressade informationssamhälle vi lever i. Tappar vi bort oss själva i stressen så tappar vi också bort oss i våra nära familje- och kärleksrelationer och relationer till omgivningen, jobbet, vänner osv. Vikten av den inre påfyllningen och att också ta hand om vår fysiska kropp också är viktigarer än någonsin. Jag hjälper dig med att känna in vad det är du behöver som mest just nu i den situationen du befinner dig i och utifrån det ger dig handfasta tips, övningar och redskap att börja arbete med själv.
Områden som vi kan beröra här är:
Vägledning i att komma igång att äta hälsosamt/clean eating, kostförslag osv.
Få hjälp, tips och läkning vid långvarig stress
Samtal om signalsubstanser och kost i kombination med högkänslighet b.la.
Träning (jag har en bakgrund som gruppträningsinstruktör, utbildad via SAFE Education)
Mindfulness (är mindfulnessinstruktör och jobbar både med grupper och enskilda)
Tips och övningar för själsligt arbete/påfyllning och mycket annat

Limbic Imprint
Att genom samtal och energiarbete jobba med eventuella negativa cellminnen från vår egen tid i vår mammas mage, vår egen förlossning fram till de första åren i livet. Att hitta vägar till läkning och djupare förståelse. En kombination av samtal och energiarbete (energiarbete som påminner om det som bekrivs här ovan). Görs med fördel på min mottagning i Stockholm men går även att ta på distans/telefonen.
Sessionen behandlar inte specifika hälsoproblem och åkommor utan strävar efter att balansera kropp och själ på ett fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt plan och hjälpa klienten att hitta tillbaka till sitt eget inre center. Därför kan inte Minervas ge några garantier och/eller försäkringar gällande specifikt läkande eller tillfrisknande. Ev. medicin eller annan medicinsk behandling skall icke avslutas utan din läkares inrådan. 

Bokning av dessa tjänster sker här 

(kategori går att välja vilket alternativ som helst på bokningssidan, du kan skriva under meddelanden vad det är du önskar hjälp med.)

 

PODCAST OCH ÖVRIGA INTERVJUER

Youtube 
Instagram
Facebook


Minervas andra hemsida