Medberoende

Har du gång på gång hamnat i destruktiva relationer där du utplånat dig själv, har du förminskat dig själv för att få kärleken att stanna kvar? Har du ett behov av att "rädda" din partner? Hemlighåller du sanningen och förskönar situationen för utomstående? Tar du på dig ansvaret att tillfredsställa andras behov och glömma bort dina egna? Lever du i eller har levt med en missbrukare av något slag? Har du låg självkänsla och svårt att se ditt eget värde? Har du kontrollbehov och svårt att be om hjälp och isolerar dig från andra människor? Är rädslan för att bli övergiven, rädslan för separation din ständiga följeslagare?

Om du har svarat ja på minst 3 av dessa påstående så kan du nog räkna med att ett medberoende styr ditt liv. 


 

MEDBEROENDE

Medberoende är något som oftast uppstår redan i barndomen och går ofta i arv. Oftast hör man ordet medberoende i samband med alkoholistfamiljer men detta kan utvecklas även i andra former av dysfunktionella familjekonstellationer som tex. i familjer med psykiskt sjuk eller psykiskt instabil förälder, narcissistisk förälder eller föräldrar med något form av missbruk. Medberoende är ett beteende som de närstående/barnet, utvecklat i ett slags rollspel med den beroende för att skydda sig själv i mötet med missbrukaren. Det kan också utvecklas i familjer som inte har något av ovanstående men där någon av föräldrarna själva bär en medberoendeproblematik då medberoendet i sig tar sig uttryck som ett missbruk.

Den medberoende har ofta svårt att sätta gränser till omgivningen och lever sitt liv utifrån de närståendes beslut och mående som till slut styr hela deras liv. Det är också vanligt att utveckla ett starkt kontrollbehov och svårigheter att ta egna beslut då de ofta söker godkännande från omgivningen för att våga agera. Resultatet blir att de tappar sitt eget jag och sin egen inre röst och vilsenhet, oro och tomhet uppstår.

Jag har själv varit där, levt som medberoende till omgivningen, ville "rädda" mina partners och så småningom alla i min omgivning, det var som om jag sniffade upp problem och skulle vara snabba att lösa dom men kom till den gräns när det höll på att förgöra mig, det blev vändningen.

Barn i en dysfunktionell familj av något slag lär sig tidigt att hålla sig undan, att inte våga ta plats och inte vara i vägen och de lär sig istället att genom att vara ett snällt barn som ser och möter sina föräldrars behov så kan de få lite kärlek. Det gör att de utplånar sig själva helt och tappar förmågan att se sina egna behov. Barnet lär sig att bli oerhört inkännande och lär sig att pejla av föräldrarnas mående och anpassar sig därefter. Barn till missbrukare är oerhört lojala mot sina föräldrar och skulle aldrig förråda dem.

 

DEN UTEBLIVNA SPEGLINGEN - DET FALSKA JAGET

Som barn så behöver vi spegla oss i våra föräldrar för att utveckla vårt jag. Vi behöver ha tillåtelse till alla våra känslor och blir sedda, lyssnade på och förstådda. Om våra föräldrar inte ser sina egna behov och lever destruktivt så får barnet inte den viktiga spegling den så väl behöver. Föräldrarna har sedan länge förnekat och stängt igen kontakten med sitt eget inre barn och sina behov och istället för en spegel så uppstår en vägg emellan dem så barnet inte kan spegla sig och sina känslor. Förnekandet av det egna inre barnet hos föräldrarna skapar en förvirring hos barnet. Alla känslor som uppstår då inom barnet där speglingen saknas blir känslor som kapslas in djupt inne och stannar där. Det blir en förnekelse av känslor, av ilska, av sorg m.m. Detta gör att barnet skapar ett "falskt jag" som blir det som den tror att den är och fortsätter att utveckla och leva i detta falska jag. Resultatet blir till slut en tomhetskänsla, en känsla av att något saknas.

Det som föräldern inte sett och bekräftat hos sig själva kan de inte möta och bekräfta barnet i. Vilket gör att varje uttryck för en känsla av barnet som föräldern själv förnekat och kapslat in inom sig själv gör att det uppstår stora konflikter i mötet med barnet. Barnets känslor förnekas och förkastas och bortförklaras vilket skapar förvirring hos barnet som sedan lär sig att förneka alla dessa känslor i sig själv.

Medberoende överförs från en generation till en annan och kan vidarutvecklas till olika typer av beroende; shoppingberoende, kemiskt beroende, spelberoende, arbetsnarkomani, fanatisk religiositet, beroende av att hjälpa svaga m.m.

 

MEDBEROENDE I KÄRLEKSRELATIONER OCH UTPLÅNINGEN

Medberoende i kärleksrelationer är en upprepning av det medberoende som kvinnan/mannen upplevde i sin barndom. Det behöver inte vara droger utan det kan vara spelmissbruk, kärleks- och sex missbruk m.m.

I en sådan relation uppstår en stark rädsla för den medberoende att bli övergiven. Det kan uppstå ett stort kontrollbehov, svartsjuka och sakta men säkert så är utplåningen ett faktum. Att ständigt pejla av den beroende personen, att känna in dagshumöret, att enbart se dennes problem och den ständiga kampen att vilja rädda och förändra den andre gör att den medberoende helt slutar att se och känna sina egna behov. Isolering är vanligt då den medberoende har en oerhörd rädsla närvarande hela tiden och ett starkt kontrollbehov vilket gör det svårt för denna att lämna hemmet för då upplever de en förlorad kontroll och rädslan tar överhanden.

Eftersom speglingen i barndomen saknades så har inte heller den medberoende fått lära sig att se sina behov. Den har blivit expert på andras behov och kliver ständigt över på den andres planhalva för att hjälpa till vilket skapar ännu mer problem då vi behöver hålla oss på vår egen planhalva för att kunna "spela" bra tillsammans i en relation. Där på vår egen planhalva tar vi ansvar för våra egna känslor och vårt eget bagage och problem och likaså ska den andre göra på sin halva. Detta är dock något som saknas i sådana här relationer.

Den beroende vill inte se sin problematik och förnekelse är en stor del av beroendeproblematiken så den medberoende sliter oftast sitt hår för att får den andre att upptäcka och ta ansvar för sitt problem. Den medberoende har svårt att se sina egna problem då fokuset hela tiden ligger hos den andre personen och något som ofta är vanligt är även att den medberoende har svårt att erkänna att han/hon har fel.

 

INRE TILLIT - VÄGEN UT

Men det finns hjälp att få. Det handlar om att finna vägen tillbaka till sitt eget hjärta, att finna tilliten inom sig själv istället för hos den andre. Så länge vi söker tillit i det yttre så är det bara en falsk tillit. Den sanna tilliten kommer endast inifrån oss själva. Det är där vår resa börjar. Det är där vår styrka ligger och det är där vi kan börja ta kontrollen över vårt eget liv och då öppnas fantastiska dörrar!

 

SAMTAL - HJÄLP

Jag har lång erfarenhet av arbete med medberoende där jag under samtal hjälper människor fast i medberoende att gå till kärnan av problematiken för att läka ut, att möta de såren och genom olika redskap och samtal läka det trauma/sår som ligger som grunden till problematiken. Jag hjälper till att vägleda till att finna vägen tillbaka till sig själv, hämta hem sig själv igen och lära sig att se och lyssna på sina egna behov och börja bära sig själv och stärka sig själv igen från grunden. 

För bokningar av sådana samtal samt lediga tider klicka här.

 

Sagt om mitt arbete med medberoendeproblematik:

"Fina, fina Minerva,
Mötet som jag hade med dig var helt fantastiskt, jag gör mina övningar och känner att jag hela tiden gör framsteg.Tack underbara du för det du gav mig som jag kunde ge till mig själv, känslan som kom i mig var helt magisk."
- D

 

 

Sagt om min hjälp, mitt arbete:

"Minerva är en lyhörd och kompetent coach. Hon är helt närvarande i mötet och får mig att känna mig respekterad och verkligen lyssnad på. Hon har en unik förmåga att veta vilken metod hon ska använda för att jag ska komma vidare i min utveckling. I den trygga miljö Minerva skapar i vårt möte vågar jag utmana mig själv och se djupare in i mig själv.  Jag önskar alla att få ta del av Minervas värme och kompetens."
- Åse

 

"Minerva har gett mig insikt och förståelse för mitt eget tänkande och agerande under en lång period av känslomässig frustration. Hon har dessutom varit ärlig och sann i sin vägledning. Den värme hon förmedlar med sin egen erfarenhet har fått mig ”vaken” och att jag idag känner tillit inför livet och mig själv !   Kram Bia"

 

"Minerva besitter en unik förmåga av att vara helt närvarande i samtalet, både på en intellektuell och känslomässig nivå. Hon skapar en atmosfär av total trygghet och tillit, förutsättningar som utgör grunden för tillväxt och personlig utveckling. Minerva använder i coachningen en rad olika metoder vilket gör att hon når fram på flera plan och kan på detta sätt berika samtalet ytterligare. Jag är mycket tacksam över våra positiva, kärleksfulla, insiktsfulla och utvecklande samtal.
Samtal som givit mig kraft och mod att våga ta de steg som för mig närmare ett liv i harmoni med den jag innerst inne är."
Camilla 

 

Du får gärna länka till min sida men ej kopiera texterna!

 

 BOKTIPS

Jag har precis läst en sån otroligt gripande bok jag varmt kan rekommendera som handlar om medberoende. Den heter "Låtsas som ingenting" och är skriven av Lena Forsman och finns på Lava Förlag.

Läs den! För mer info och beställning, klicka här


HÖR MIG BLI INTERVJUAD OM RELATIONER I PODCASTEN "JAG ÄR SJUK I HUVUDET", AV OCH MED VIKTOR ÅKERBLOM OCH JESSICA EKMAN HÄR NEDAN:

AVSNITT 1 - HÄR
AVSNITT 2 - HÄR
AVSNITT 3 - HÄR

 

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK OCH SOUNDCLOUD: 

Youtube 
Instagram
Facebook
Soudcloud

Välkomna att följa mig!