Vuxna barn

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

 


Om man som människa i mycket tidig ålder tvingades växa upp för tidigt och axla ett alldeles för stort ansvar kanske till exempel i en familj där ena eller båda föräldrarna varit djupt deprimerade, eller en missbrukarfamilj eller annan form av dysfunktionell familjesituation så hindras en viktig del av utvecklingen. Man blir så kallat Vuxet barn. Det betyder att man fortfarande bär en del inom sig som är ett osäkert, obekräftat litet barn.

Man ser även beteende och reaktioner som liknar detta hos barn och vuxna som är högkänsliga (HSP) där man tar in omgivningens känslor och mående rakt in i sig själv och har svårt att separera sin egen energi från deras egna och därmed axlar ett alldeles för tungt ansvar.

Det man ofta först tänker på när man hör begreppet vuxna barn är barn till missbrukande föräldrar. Men som jag skrev här ovan så kan ett liknande beteende och reaktioner även finnas hos barn som är högkänsliga (HSP barn) som absorberar omgivningens känslor rakt in i sin egen kropp och energi och inte kan separera sitt eget från omgivningens.
Det var så det var för mig. Det högkänsliga barnet som blev vuxen snabbt för världen kändes alldeles för mycket och det var svårt att vara kvar i det osyldiga lilla barnets energi när känslorna som upplevdes i allt från skolan, kompisar, samhället, i folkmassor osv. blev för stort att ta in och där jag blev tvungen att försöka skydda mig tidigt för att inte helt tappa bort mig själv i bruset från världen utanför.

Detta med vuxna barn problematik kan uppstå om föräldrarna inte varit så närvarande som barnet behövt under uppväxtåren, kanske som fast i ett beroende/missbruk eller på grund av sina egna känslomässiga problem och kanske psykisk obalans inte kunnat möta barnet i dess behov och istället flytt in i sin problematik där det enda som kretsar är förälderns mående. Detta har tvingat barnet att snabbt bli vuxen och fått lagt locket på mycket av sina barnegenskaper såsom kreativiteten och spontaniteten.

 

KÄNNETECKEN VUXET BARN PROBLEMATIK

 • Låg självkänsla
 • Lägger ner mycket energi på att tillfredsställa andra
 • Bryr sig mycket om vad andra människor tycker
 • Vet inte vad hon själv, tycker, tänker och känner om olika saker
 • Tvivlar på sitt eget omdöme, särskilt om hennes åsikter står i konflikt med någon annans åsikter
 • Är ofta deprimerad, eller har ångest
 • Tar på sig hela skulden för relationsproblem, känner ofta skuld och skam och får skuldkänslor när de tänker på sig själv i första hand
 • Stannar (för) länge i dysfunktionella relationer, med personer som påminner om föräldrarna
 • … eller fastnar i dysfunktionella arbetsgrupper, föreningar och liknande

Vuxet barn problematik kan även uppstår om det funnits narcissistiska drag eller annan form av psykisk sjukdom i familjen. Dessa egenskaper kan vissa, men inte alla, barn till narcissistiska föräldrar känna igen sig i:

 • Är rädda att bli avvisade och övergivna
 • Söker andras godkännande
 • Försöker gissa sig till vad som är normalt och vad som förväntas av dem
 • Förväxlar kärlek med medlidande och är benägna att älska människor de kan tycka synd om och rädda
 • Är överdrivet lojala, även mot människor som skadar dem
 • Försöker vara perfekta
 • Dömer sig själva hårt
 • Känner sig isolerade och olustiga med andra, särskilt med auktoritetsgestalter
 • Uppfattar personlig kritik som ett hot
 • Blir skrämda av människors ilska
 • Har svårt att känna, identifiera och uttrycka känslor
 • Bär på undanträngda känslor av rädsla, sorg och vrede
 • Reagerar istället för att agera

 

Vuxet barn till missbrukare känner ofta igen sig i detta:

 1. Söker du ideligen uppskattning och godkännande?
 2. Har du svårt att se dina egna förtjänster?
 3. Är du rädd för kritik?
 4. Pressar du dig själv för hårt?
 5. Har du haft problem med något eget tvångsmässigt beteende?
 6. Är du perfektionist?
 7. Känner du dig ängslig när allt går bra för dig, och räknar du ständigt med att problem ska dyka upp?
 8. Upplever du livet mer intensivt mitt i en kris?
 9. Känner du fortfarande ansvar för andra precis som du kände ansvar för "missbrukaren" i ditt liv?
 10. Har du lätt att bry dig om andra men svårt att bry dig om dig själv?
 11. Isolerar du dig från andra människor?
 12. Reagerar du med ängslan på auktoritära och arga personer?
 13. Känner du dig utnyttjad av andra människor och av samhället i allmänhet?
 14. Har du problem med intima förhållanden?
 15. Förväxlar du medömkan med kärlek, så som du gjorde när det gällde "missbrukaren"?
 16. Drar du till dig och dras du till människor som tenderar att  ha ett tvångsmässigt beteende?
 17. Klamrar du dig fast vid förhållanden därför att du är rädd  för att vara ensam?
 18. Misstror du ofta dina egna och andras känslor?
 19. Tycker du det är svårt att uttrycka känslor?
 20. Tror du att en förälders "missbruk" kan ha påverkat  dig?

 

UTIFRÅNSTYRNINGEN

Som ett vuxet barn känner man sig ofta ett väldigt stort ansvar för andra människor och tenderar att bry sig mer om andra än sig själv. Vuxna barn är utifrånstyrda och hamnar ofta i situationer där de bränner ut sig. De värderar sig själva utifrån prestation istället för dem de är. Vuxna barn blir Human doers istället för Human beings.

Självkänslan är ofta väldigt låg och som vuxet barn har man svårt att ta egna initiativ och blir ofta osäker på sin egen förmåga och rädd för att göra fel. De har svårt att känna att de duger som de är. Svårigheterna att ta egna initiativ gör att kreativiteten hämmas och eftersom de i så tidig ålder fick växa upp och bli vuxen så saknas kontakten med det inre barnet. Vilket gör att ett vuxet barn har svårt att släppa loss, svårt att släppa på kontrollen och håller ofta sig själv i ett järngrepp och är snabb att kritisera och slå på sig själv.

 

Känner du igen dig i detta? Det finns hjälp att få. Vägen går genom att finna sin egen styrka och sin egen kraft och lära sig att se sitt eget värde. Kom ihåg att du är inte ensam och du kan ta dig ur detta. Bara att se problematiken och se att man varit utifrånstyrd är första steget. Den nya vägen blir att lära sig att bli inifrånstyrd och finna vägen genom sig själv och sitt eget hjärta. Att våga finna kraften och se sina egna behov och se att du duger precis som du är!

 

Vägledning och hjälp, lediga tider och bokning klicka här.

 

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK OCH SOUNDCLOUD: 

Youtube 
Instagram
Facebook
Soudcloud

Välkomna att följa mig!