Svårigheter på resan och tvivel - "hade jag inte kommit längre?"

Det man ofta tror är att mötet med sin tvillingsjäl/twinflame ska vara ett oerhört romantiskt möte och att relationen är den vackraste romantiska dröm man någonsin kan förställa sig.
Faktum är att en tvillingsjälsrelation upplevs ofta som allt annat än det efter att första mötet har skett. 
Först måste var och en av "tvillingarna" göra sin egen resa, frigöra sig från gammal negativ själslig karma och landa i fullständig villkorslös kärlek och i sin egen kärlek innan den harmonin man drömmer om kan infinna sig.
Rädslor, gamla karmiska sår osv. behöver rensas bort först och därför är tvillilngsjälsresan en jobbig process innan man gjort den nödvändiga resningen för att kunna nå sammansmältningen och den harmonin som båda längtar efter.
Det är ofta här som tvivel kan uppstå och processerna som följer efter första mötet kan väcka tankar och känslor som att "Har jag inte kommit längre? Jag har som har jobbat med detta sår så länge." "Är det rätt så är det lätt" Osv. Och faktum är att processerna fortlöper ända tills man tagit tillbaka fokuset på sig själv och landar i den villkorslösa kärleken. Och just frasen är det rätt så är det lätt är inget som hör en tvillingsjälsrelation till för en såfan relation är den högsta formen av personlig utveckling och processer känns, de är tuffa och kan upplevas allt annat än lätta men de är en del av resan.

Det är därför väldigt vanligt att när man möter sin tvllingsjäl fysiskt för första gången i det här livet att det är något som man upplever inte stämmer överens med den "mallen" man hade om hur en relation ska se ut. Att detta uppstår är för att det är tidigare sett att se på relationer som speglas upp.
Det är egot som försöker lägga sig i och ha en åsikt men tvillingsjälsrelationer är allt annat än egot, det handlar om själen och det är här vi inser att vi behöver tänka om och bara följa känslan istället för vad intellektet har för åsikt. För här kan inre konflikt uppstå.
Å ena sidan känner man och upplever den otroligt starka djupa och fantastiska själsliga kontakten och samhörigheten och i det finns ingen tvekan.
Å andra sidan är vi trots allt människor som har en fysisk upplevelse i en fysisk kropp och vi har ett starkt ego och att lära om, att lära oss att släppa taget om det blir en ny upplevelse.
För man hör ihop men eftersom upplevelsen är så ny i denna fysiska form så kan det ta ett tag för mindet/egot att kapitulera för att verkligen kunna ge sig fullt ut hän till den fantastiska kärleken som detta innebär. Hur man än gör så går det inte att undgå eller försöka fly för man dras tillbaka till varandra igen.

Tvillingsjälar möts för att de har ett högre syfte med deras möte, ett arbete som de ska göra tillsammans. Oftast upptäcker de ganska så snart att de har liknande längtan om att hjälpa andra människor på ett meningsfullt sätt och det är också en utav anledningarna till att de finner varandra vilket gör att man ofta finner tvillingsjälar i sådana konstellationer. Arbetet kan ta sig olika uttryck för de båda men det gemensamma drivet att göra något högre och meningsfullare som skänker mänskligheten en djupare mening är där man ser likheten. Att man har en genuin kärlek och omtanke för mänskligheten och jorden.

 

Tvillingsjälar skiljer sig en del från själsfränder och det kan vara svårt att veta skillnaden. Tvillingsjälar är inte bara slumpmässiga själar som vi har träffat i tidigare liv utan de är två själar som förs fram från samma andliga källa men som levt isär fram tills dess att det är dags att mötas i det fysiska jordelivet och fullfölja sin gemensamma mission. Man är tvillingarna som vibrerar i samma energifrekvens.

Tvillingsjälar är så gott som alltid älskare/kärlekspartner och detta är något som skiljer sig från själsfränder där det kan vara ens bästa vän, en familjemedlem osv. De inkarnerar tillsammans och tillbringar sina liv sökandes efter varandra för att slutligen äntligen kunna återförenas.
Mötet är så otroligt starkt att de redan direkt i mötet känner och förstår att de äntligen har hittat varandra. Det är också startskottet för starka energier som drar igång när de väl träffats och allt går i regel mycket fort. Men som jag nämnde ovan så väcks rädslor och processer väldigt tidigt i relationen för att läkas ut. Men deras gåva till världen behövs så därför finner de ganska så omgående sin egen livsuppgift som sedan ofta blir deras gemensamma livsuppgift. De är här för att uträtta stordåd.

Tvillingsjälar kommer att fortsätta att reinkarnera och utvecklas tillsammans (men på varsitt håll) tills de är redo att nå de högsta nivåerna av upplysning och återförenas med varandra i "källan" rent andligen.

PROCESSER

Eftersom tvillingsjälar har samma energifrekvens så kan sammansmältningen först ske när energin är lika hos de båda. Vår tvillingsjäl är en exakt spegel av oss själva vilket gör att den personen kommer automatiskt spegla upp varje gång vi inte är sanna mot oss själva. När vi är fast i något gammalt som tar oss ifrån vår eget inre center. Tvillingsjälsmöten handlar otroligt mycket om djup själkig inre healing. Genom vår uppväxt och genom livets resa så har båda parter upplevt mycket och mött många prövningar som påverkat båda två på djupet. Ibland sitter rädslor kvar som känslominnen som gör att vi inte riktigt kan vara oss själva till 100% och när det är något som vi inte till fullo landat i så kan vi komma i en energimässig obalans med varandra och därmed försvåras sammansmältningen och processer uppstår. Det som är skillnaden med tvillingsjälsprocesser är att de blommar upp väldigt hastigt och sedan sker det en snabb healing och så är vi fria från just den processen. Men i början av ett tvillingsjälsmöte så kan processerna avlösa varandra rätt tätt vilket kan upplevas jobbigt. Även om kärleken alltid finns där och man vet på ett djupt plan att man är menade för varandra så kan processerna upplevas utmanande. Men som sagt så till tröst är att de är korta, de är intensiva och korta och passerar snabbt med snabb healing som följd och så tar vi oss vidare till nästa nivå. Egot kan aldrig sitta i framsätet i en tvillingsjälsrelation. Så fort egot försöker ta den platsen så uppstår det gnissel. Därför går tvillingsjälar från klarhet till klarhet efter varje process som kommer upp för att sedan bli den fulla versionen av sig själv.

Oftast kan den av tvillingen som bär den feminina energin uppleva att sin tvilling speglar upp rädslorna så starkt, att man ser sina egna rödslor så kraftigt i mötet med den andre att det kan kännas som om tvillingen pressar in en i ett hörn där man inte kan fly utan måste möta sina rädslor en gång för alla. Det finns ingen återvändo. Och detta är precis det som är meningen. Ofta förstår inte den som pressar och speglar varför hen säger eller gör det den gör och ofta är det bara subtila saker men som för den som upplever speglingen blir det otroligt starkt och tufft att möta.

KÄNNETECKEN FÖR EN TVILLINGSJÄL 
(Ofta ser man inte dessa tecken fullt ut och kan skriva under på alla förrän man uppnått full harmoni tillsammans och där processerna är klara. Vissa av dessa tecken kan kännas direkt men en del kan klarna med tiden och då när det väl sker så blir upptäckten oerhört stark)

1. Du har drömt om eller haft/sett visioner om din tvillingsjäl redan innan ni möts i detta livet.

2. Det är ett rent möte där båda parter kommit väldigt långt på sin andliga resa och har rensat ut mycket gammalt bagage i sitt liv i tidigare relationer. Även om mötet speglar upp det som är kvar att rensa bort och den processen behöver få ha sin tid. Tvillingen kommer att spegla upp det vi behöver jobba med tills vi landat i villkorslös kärlek och i kärleken till oss själva.

3. En känsla av stark samhörighet och att vara så lika och att man redan känner varandra.

4. Tvillingsjälar kompletterar varandras kunskaper, talanger och kapaciteter så det blir en perfekt match i de gemensamma energierna.

5. Känslan av att "komma hem", som om du äntligen möter någon du saknat länge. En känsla av att ha varit bortresta från varandra och äntligen mötas igen. En stark, välbekant, komplett och trygg känsla. En känsla som inte riktigt går att förklara men ändå är där.

6. Ni känner av varandra på distans.

7. En känsla av att känna sig starkare och mer komplett än du någonsin har gjort förut. (Denna känsla upplevs oftast först när man tagit sig igenom flera av de stora processerna)

8. Det gemensamma "kallet", att göra något stort för världen tillsammans (detta märks inte alltid på än gång utan kan växa fram)

9. Omgivningen förstår inte det ni upplever.

10. En stark igenkänning av varandras röster, utseende, energier, även innan man setts fysiskt.

11. Känslan och insikten direkt när ni möts av att ha väntat på denna personen i hela ditt liv.

12. Snabb igenkänningen och en stark känsla av att känna sig trygg och avslappnad i den andres närhet.

13. En stark villkorslös kärlek som upplevs när den karmiska rensningen är klar och alla stadierna är genomarbetade.

14. Ofta upplever man att det varit mycket synkronicitet och händelser rörande det första mötet som man ser klart efteråt. Ni kan båda ha känt av att något var på gång innan ni möttes första gången, kan ha känt av stora energihöjningar och andra starka upplevelser men inte riktigt unnat sätta ord på vad det är ni upplevt. Bara att ni haft en föraning om att något var på gång.
Och man kommer ofta in i varandras liv "från ingenstans", plötsligt och oväntat och väldgt snabbt. Men när mötet väl har skett så förstår man upplevelserna som man haft innan mötet. Som om man kan lägga ett pussel och allt bli klart.

15. Det behövs inte alltid ord för man "hör" och "känner" varandra ändå. Och att vara i tystnad med varandra är något som tvillingsjälar lätt kan vara och finna det väldigt naturligt och fint.

16. Upplevelse av enormt starka och utmanande processer (enligt de stegen i texten här nedan) och ett starkt andligt växande både innan första mötet men framför allt också i början innan harmonin infinner sig.

17. Båda har upplevt starka transformerande och smärtsamma själsfränderelationer innan man möter varandra.

18. Tvillingsjälar känner ett starkt behov av att vara helt ärliga mot varandra och den ärligheten är inte alltid skön att uppleva eftersom den kan komma i olika former men om den upplevs jobbig så är det för att det är en speglig som behövs mötas.

19. Tvillingsjälar har förmågan att hela andra.

20. Tvillingsjälar känner den andre lika bra eller kanske till och med ännu bättre än de känner sig själva.

21. Dom känner att de är födda med en stor gåva och känner att de har en stor misson att utföra här på jorden.

22. I en tvillingsjälsrelation vill man varandra väl. Det finns inget uttalat elakt utan man vill den andre det bästa. Till skillnad från tex. karmiska relationer där maktkamper och egokamper och elaka ord och påhopp och projiceringar utspelar sig otfa.

23. Man upptäcker att man upplevt liknande saker i sitt liv under samma tidpunkt som tvillingen fast man då inte hade vetskap om varandra. Att man gått igenom liknande känslor och prövningar vid samma tidpunkter men även positiva stunder i livet kan upptäckas att de upplevts vid samma tidpunkt för de båda.

 

 DE OLIKA UTVECKLINGSSTEGEN I TVILLINGSJÄLSMÖTEN

* Första upplevelsen av tvillingsjälen (det själsliga mötet som sker innan den fysiska, innan man ens vet om varandra men har en förnimmelse om något.) Visar sig i drömmar, visioner, eller genom en stark vetskap om att något väntar, en djup inre längtan. I detta stadiet så får båda parter uppleva sk. "jordiska" relationer, karmiska relationer, smärtsamma upplevelser/relationer och även själsfränderelationer för att samla på sig erfarenheter och förbereda sig inför mötet. Samt att väcka den djupa längtan efter den "riktiga" djupa kärleken - The One. Här är man fortfarande tvillingsjälar. När det fysiska mötet ägt rum och den gemensamma energin sammansmälts så går tvillingsjälar till att bli tvillingflammor/twin flame.

* Mötet - det här det fysiska mötet sker. En stark igenkänning och magnetisk dragning uppstår. (Läs mer om detta stadie här ovan) En upplevelse som båda är helt fantastisk men också kan väcka rädslor då egot försöker förstå vad det är som sker. Det är nu vandringen mot enhet och en djupare själslig utveckling sker. 

*Test - I detta stadie har det gått en tid, det kan vara några dagar till några veckor eller månader beroende på hur snabbt relationen utvecklats. Här kommer de gamla mönstren in och det är väldogt vanligt att rädslor dyker upp och man försöker bete sig som man gjort i tidigare relationer och egot kan börja ställa till det här. 
Det är väldigt vanligt att när man möter sin tvllingsjäl fysiskt för första gången i det här livet att det är något som man upplever inte stämer överens med den "mallen" man hade om hur en relation ska se ut. Att detta uppstår är för att det är tidigare sett at se på relationer som speglas upp. Det är egot som försöker lägga sig i och ha en åsikt men tvillingsjälsrelationer är allt annat än egot, det handlar om själen och det är här vi inser att vi behöver tänka om och bara följa känslan istället för vad intellektet har för åsikt. För här kan inre konflikt uppstå. Å ena sidan känner man och upplever den otroligt starka djupa och fantastiska själsliga kontakten och samhörigheten och i det finns ingen tvekan. Å andra sidan är vi trots allt människor som har en fysisk upplevelse i en fysisk kropp och vi har ett starkt ego och att lära om, att lära oss att släppa taget om det blir en ny upplevelse.
För man hör ihop men eftersom upplevelsen är så ny i denna fysiska form så kan det ta ett tag för mindet/egot att kapitulera för att verkligen kunna ge sig fullt ut hän till den fantastiska kärleken som detta innebär. Hur man än gör så går det inte att undgå eller försöka fly för man dras tillbaka till varandra igen. Men i detta stadie kan man uppleva tvivel men kom ihåg att det inte är något farligt utan det är en del av resan. Och det leder till något gott.

* Kris - Det här stadiet är oundvikligt och är ett resultat av fasen här innan. Detta sker för att det gamla söttet att tänka och förhålla oss till relationer behöver raseras. Här kan det uppstå ett slags flyktbeteende där den ena flyr och den andre "jagar". Egot har ingen plats i tvillingsjälsrelationer och som jag nämnde förut att när vi inte är sanna, när vi låter egot/rädslan och gamla mönster och tankar ta över så försvårar det sammansmältningen med vår tvillingsjäl. Detta stadie kan väcka starka rädslor och tvivel på relationen men som jag nämnde så sker processerna fort och det sker ständig healing. Det kan vara en längre tid av rädsla men de olika faserna kan handla olika saker, rädslorna/orsakerna byter skepnad i takt med att varje rädsla jobbas igenom. Allt det gamla behöver rensas ut för att relationen ska kunna nå den starka potentialen som den är menad. Därför sker detta. 

* Flyktstadiet - undvikande vs. beroende - jagande vs. flyende. "Runner/chaser fasen"
Som jag nämnde här ovan så följs krisen av en flyktsituation dä den ena flyr och den andre "jagar". Den som flyr gör det oftast då situationen och relationen berört de så djupt att det väcks en stark rädsla i att tappa kontrollen över sig själv och relationen. En stark rädsla att tappa sig själv helt och hållet i relationen och en förvirring i vad det är som sker uppstår. Här väcks också starka tidigare minnen från förlorad kärlek och att ha förlorat sig själv så genom att gå in i kontroll så försöker den som flyr att balansera upp allt som sker inombords och väldigt vanligt att det sätts upp skydd och murar mot den andre i ett försök att bibehålla kontrollen och skydda sig. 

Den som jagar ser oftast situationen lie klarare, har kommit lite längre på sin spirituella resa och agerar instinktivt med att försöka få de båda att kunna mötas på djupet igen. Plötsligt i detta stadie när den andre flyr så ser den som jagar plötsligt situationen klart och blir väldigt varse om vad det är som sker och vill kunna påverka den som flyr att se det som hen ser. Men faktum är att den som flyr behöver få uppleva det själv. Här kan den som jagar ocks hamna i en form av kontroll men den yttrar sig mer i att vilja ha yttre bekräftelse av sin flyende hälft, att nå en form av försäkran, en slags comittment vad det är de har och vart de är på väg, den som jagar vill förstå och kämpar med att den som flyr ska bli "klar" och se lika klart som den gör.  Det kan uppstå en stark längtan av enhet och smärtan i att sammansmältningen kommit av sig kan kännas starkt i den som jagar. Och även i den som flyr även om hen stänger av känslorna på ett annat sätt och inte är lika medvetna om dom.
Den som jagar upplever ofta starka känslor av att bli djupt sårad av den flyendes beteende och smärtan blir ofta så stark att den snabbt sedan transformeras till en djup läkning och en slags upplysning där den som jagar kan landa mer och mer i det som sker och hitta tilliten.
I själva processen så sker det samtidigt ett uppvaknande och läkning i den som flyr också. Viktig att komma ihåg i dessa faser är att det som sker i den ena tvillingen också sker i den andre. Det är en gemensam resa och känslorna och upplevelserna går parallellt. Det händer även detta stadie skiftas så den som flyr kan bli den som jagar osv. 

Detta stadie kan hålla på ett tag men som jag nämt tidigare så är det snabba healingprocesser till skillnad från själsfrändeprocesser och det uppstår nya nivåer hela tiden så man kan tillfälligt landa i en vila tillsammans för att sen hamna här igen tills uppvaknandet skett för de båda fullt ut.
Uppvaknandet sker som sagt även med den som flyr och det kan ske av olika orsaker. Dragningen till varandra som känns trots att det görs försök att glömma bort genom flykten så finns känslan ändå där djupt inom som en vetskap i själen att man hör ihop och den känslan kan göra sig mer påmind om den som flyr hittar stilla stunder till reflektion. Ibland behövs det en chock, som tex att den som jagar ger upp, för att den som flyr ska vakna upp. Oavsett vad så sker uppvaknandet. Detta stadie behöver inte vara en lång process men det ser olika ut beroende på vart man står i sin utveckling.

* Ge upp/släppa taget fasen - Syftet med processen innan är för att bli sanna mot sig själva. Att bli speglad i vilka rädslor som fortfarande fanns kvar att jobba med för att bli så fri att sammansmältningen blir möjlig igen. Men det som egentligen sker och som sker först är sammansmältningen med sig själv. Det är det som är syftet. Så mycket i livet tar oss ifrån vår inre källa och kärna och skapar separation inom oss och i det känner vi oss vilsna och tomma. Resan tillbaka till oss själva är nödvändning för att vi ska kunna leva vårt liv som vi är menade att göra  och som sagt, de rädslor som finns kvar hindrar sammansmältningen så när detta är läkt så kan man mötas igen som det är menat. 
Det är just i denna "släppa taget/ge upp" fas som den största läkningen sker. Här slutar vi leva livet utifrån den andre utan har fokuset tillbaka hos oss själva och där sker det största inre växandet och det är här vi blir fullt ut sanna mot oss själva och då automatisk också vår livsväg. Här väcks den villkorslösa kärleken och om vår tvilling inte har hunnit dit ännu för att ta emot den villkorslösa kärleken så behöver vi finna själsliga och kreativa vägar att kanalisera ut det på.
I detta stadie handlar det om att helt och hållet släppa alla former av förväntningar, förhoppningar, att sticka hål på den rosafärgade ballongen då detta enbart är styrt av rädsla. Rädslan behöver helt och hållet genomskådas och båda parter behöver se sig själva genom alla lager, mönster och försvar och våga kliva ut och bli helt sårbar och våga möta sin tvilling med ett helt öppet hjärta även om det väcker den djupaste rädslan man någonsin upplevt. När man vågar stå kvar trots den enorma rädslan så har det stora steget mot sammansmältningen tagits.

* Själsligt uppvaknande - Detta stadie startar ofta med ett kraftigt och plötsligt uppvakande. Att plötsligt se saker klart och detta uppvaknande kan vara väldigt omtumlande och skaka om på djupet. Men det är en positiv utveckling även om den kan kännas starkt. Den kommer oftast av att den andre tvillingen släppt taget.
Då den som jagar kapitulerat och släppt egot allt mer och hittat sin egen väg att kanalisera den starka kärleken genom eget inre själsligt arbete som kan ta sig kreativa konstnärliga uttryck eller även innefatta en kärlek som får omfamna även omvärlden, kanske i form av själsligt hjälpande arbete så börjar här denna starka kärlek även att påverka tvillingen. När den som jagar blir sann och drar tillbaka sin energi till sig själv, ser speglingen som tvillingen speglat och jobbar med sin egen utveckling så frigör det också mycket i den flyende tvillingen som automatiskt påverkas och genomgår en stark healingprocess och uppvaknande och lägger grunden till att kunna mötas igen så som det är menat. Den som driver processen framåt och driver relationen framåt till sammansmältningen är den som bär den feminina energin (det kan även vara en man om den mannen har mer feminin energi än maskulin) 
Det kan därför upplevas som om det är den som bär den feminina energin som gör det största och tyngsta jobbet men det jobbet görs inte förgäves. Det är just den utrensningen och läkningen som den feminina energin går igenom som sedan väcker den maskulina tvillingen (den som bär den maskulina energin) så att healingen kan äga rum även hos den tvillingen. Detta sker oftast när den som bär den feminina energin släppt rädslorna och landat i villkorslös kärlek, där sätter den andra tvillingens starka healing igång.

* Enhet - sammansmältning - I detta starka stadie är den starka insikten väckt hos de båda att ingenting utanför de själva kan hota dom. De har upplevt separationen inom de själva men just för att uppvakandet och sammansmältningen också skett inom de själva så inser de en gång för alla att de rädslor de upplevt inte varit sanna.
Detta stadie kan väcka både en sorg och lättnad då en tillbakablick på tidigare relationer ofta sker i denna fas och insikten om att man kanske aldrig tidigare har älskat på riktigt, aldrig har älskat utan rädsla kan väckas.
De ser plötsligt att lösningen hela tiden fanns inom de själva. Det handlade aldrig om tvillingen, eller om tidigare smärtsamma upplevelser utan det handlade om deras egen resa med de själva, en resa som var ytterst nödvändig för att kunna nå den totala sammansmältningen och enheten som var meningen. Här får inte rädslorna längre plats, de är genomskådade och istället har en villkorslös kärlek tagit plats och är den energin som från denna stund blir den rådande. Här kan tvillingsjälar nästan behöva börja om från början, att börja se varandra med nya ögon igen och fortsätta relationen från den nya, rena och villkorslösa grund av kärlek som här vaknat mellan dom.
Ur denna starka kärlek och enhet väcks fantastiska möjligheter att sprida denna kärlek vidare till världen men också framför allt att landa i detta starka möte tillsammans och med hjärtan öppna och redo att älska fullt ut och förverkliga det gemensamma arbetet, sin gemensamma misson tillsammans.

 

VIDEOS OM TVILLINGSJÄLAR & TIPS/HJÄLP I PROCESSEN

hittar du här

 

HUR VET MAN SKILLNADEN MELLAN EN SJÄLSFRÄNDE OCH TVILLINGSJÄL

Själsfränder känner ett sådant släktskap när de möts och kan uppleva en känsla av déjà vu. Redan några timmar efter att de lärt känna varandra kan en själsfrände finna sig själv säga: "Det känns som jag har känt dig hela mitt liv."
Det finns en medfödd förtrogenhet, som en barndomsvän eller länge förlorad släkting har kommit tillbaka in i ditt liv, även om du vet att ni i detta liv inte mötts tidigare. Och en själsfrände kan vara en familjemedlem, en nära vän. Det behöver inte alltid vara i form av en kärlekspartner.

Tvillingsjälar dock upplever den där "blixtkänslan" när de träffas. Tittar de på varandra så kommer det att kännas som att titta in i en spegel. Tvillingsjälen är exakt som du. Där finns det bara en sån stark övertygelse och de kommer bara veta att de är menade att vara tillsammans. Sökandet är över. Där och då så vet du att du aldrig tidigare varit kär utan att alla tidigare möten endast varit en förberedelse inför detta möte.
Även om detta första möte sedan övergår i processer så vet man på något plan även om vi nästan tvingas hamna i tvivel under utrensningsprocessen men nånstans finns vetskapen där inne i själen hela tiden bakom alla rädslorna och energierna drar de båda tillbaka till varandra hela tiden, som en känsla av att inte kunna släppa taget utan man dras tillbaka.

Ofta drömmer tvillingsjälar om varandra hela livet tills de möts och när de väl möts så är känslan av att "jag visste det, jag visste att du fanns där ute någonstans" så stark och överygande och igenkännande. Det uppstår en inre frid.
Ofta så kan det bli tydligt för tvillingsjälarna när de möts och lär känna varandra att de upptäcker att händelser bakåt i deras liv har påmint om varandras att man delat likanande faser i livet samidigt.

Sammanfattat så kan man säga att själsfränder är gamla vänner, medan tvillingsjälar är den andra halvan som till slut blir helheten. Själsfrändemöten är sällan en dans på rosor. Det är tuffa karmiska läxor som behöver läkas ut och mötas och själsfrändemötena är förberedande möten inför ett kommande tvillingsjälsmöte. 
Själsfränderelationer handlar om att lära sig villkorslös kärlek. Något som är basen för tvillingsjälsrelationen.


HUR KAN JAG HITTA MIN TVILLINGSJÄL?

Vägen att hitta sin tvillingsjäl går genom sig själv först. Först behöver man landa i sin egen själ och i sitt eget hjärta för att kunna attrahera in sin tvillingsjäl.
Eftersom en tvillingsjäl är som ens andra halva så är det viktigt att man är i sig själv, i sitt eget hjärta för att kunna dra till sig sin tvillingsjäl.
Lika dras till lika och den energin vi befinner oss i är den energin vi attraherar in i vårt liv så därför är det viktigt att landa helt och fullt i vår egen energi för att göra sig mottaglig för sin tvillingsjäl.

Att möta, attrahera in och att leva med sin själsliga partner går som sagt helt och hållet genom oss själva först. Det är först när vi har en djup, kärleksfull, sann och närvarande relation med oss själva som vi fullt ut kan leva i balans och harmoni tillsammans. Genom eget själsligt arbete och själslig påfyllning på daglig bas lägger vi den bästa grunden.

I mitt program "Själslig balans" delar jag med mig av verktyg för att kunna uppnå dessa rutiner och en hjälp på vägen.

Du blir guidad av mig genom videofilmer och ljudfiler som innehåller övningar och meditationer som hjälper dig till själslig balans och kontakt med ditt hjärta och din egen kärlek och inre frid.

Här hittar du onlineprogrammet "Själslig balans" som hjälper dig att förbereda dig och lägga den bästa grunden för ett sådant möte och fortsatt relation. Klicka här för att komma till programmet.

 

För bokning av vägledning i dessa frågor klicka här

Har du frågor erbjuder jag vägledande samtal om tvillingsjälar och själsfränder och andra själsliga relationer. I en telefonsittning med mig så kan jag känna in din situation, din relation och svara på frågor kring själsfrände och tvillingsjälsmöten och vägleda dig rätt. Jag kan också ge dig verktyg att bli hel i dig så att du är mer öppen och redo att möta din tvillingssjäl.
Du hittar beskrivning av de två tjänserna för tvillingsjälar som jag erbjuder här nedan.

Mer info om tvillingsjälar och även om skillnaden mellan karmiska relationer och själsfrände- tvillingsjälsrelationer hittar du här.

 
HJÄLP PÅ TVILLNGSJÄLSRESAN

Denna resa är en stor och omvälvande resa med stort och djupt personligt växande.
Många gånger kan det känns svårt att prata om det då man ofta upplever att andra inte förstår. Det är också en resa som manar oss till att rensa ut gammalt bagage och rädslor och begränsande tankar och förhållningssätt. Jag erbjuder därför två tjänster för tvillingsjälar som en hjälp att underlätta på resan och bringa mer klarhet.

Individuell tvillingsjälscoachning
Under denna session tittar vi djupare på de olika stadierna på tvillngsjälsresan och identifierar vart du befinner dig i processen. Utifrån det som framkommer coachar och vägleder jag dig i det du står i just nu, tar fram en handlingsplan för vad du bäst behöver fokusera på för att underlätta din egen personliga resa för att skapa förutsättningar för tvillingsjälssammansmältningen. 

Är du mitt i "runner/chaser" stadiet så pratar vi djupare om det och vad det innebär och jag ger perspektiv utifrån först din egen position i det stadiet men också ger klarare perspektiv på vad som händer med din tvillngsjäl just nu i det stadiet hen befinner sig i för att öka förståelsen för processen för att bättre kunna jobba på den egna resan och så småningom kunna landa i villkorslös kärlek som är förutsättningen för tvillingsjälsrelationen.
Jag läser även av er som par rent energi- och känslomässigt och förtydligar de eventuella frågetecken som finns på er gemensamma resa.

 

 Djupgående eneriarbete/healing för tvillingsjälar. 
Detta val är för dig som träffat din tvillingsjäl men upplever problem i relationen och svårigheter i sammansmältningsprocessen och de egna processerna som startar i och med mötet med tvillingen. Det är också ett val för dig som söker din tvillingsjäl men ännu inte funnit han/henne och vill ha förberedande hjälp.

Under denna session tonar jag in energimässigt på dig och din energi, läser av och ser på eventuella känsloblockeringar och rädslor som blockerar vägen och som försvårar mötet eller sammansmältningen.
Genom ett djupgående energiarbete specialiserat för just tvillingsjälar tar jag dig på en resa in i dig själv där jag belyser och healar dom energiblockeringar som ligger i vägen.
Ett exempel på sådana rädslor och blockeringar är till exempel rädsla för separation och övergivenhet samt tillitsproblem osv. Men varje person är unik och denna session blir vad den behöver bli för just dig och din unika situation.
Bokas här 

 

DE OLIKA STADIERNA I EN TVILLINGSJÄLSRELATION KAN DU SE OCH HÖRA OM HÄR

  

Informationskvällar i Stockholm

Då sådana här relationer väcker mycket tankar och processer så håller jag i informationsträffar i detta ämne i Stockholm. Finner du inga datum upplagda här så titta även på Minervas Facebook och/eller Instagram då dom posta där också när de läggs upp (länkar nedan)

 

Från Minervas Youtubekanal:


DU FÅR GÄRNA LÄNKA TILL MIN SIDA MEN EJ KOPIERA TEXTERNA!

Copyright © 2003-2019 www.minervas.se All rights reserved.

 

 

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK 

Youtube 
Instagram
Facebook

 

 

 

TVILLINGSJÄL, TWIN FLAME Jag vill börja med att skriva att jag egentligen inte gillar detta begrepp, tvillingsjälar, och inte heller själsfränder, för det blir så ofta en romantisk projicering och i det tappar man dig själv. Men faktum är att vi möter personer genom våra liv som vi har olika själsliga band till och som har olika vibrationer och läxor till oss så det jag kommer göra här är att beskriva dessa olika och använder då dessa namn/begrepp för att särskilja dem åt. 
Ofta hör man i samband med begreppet själsfrände även begreppet tvillingsjälar. Vad är då en tvillingsjäl/twinflame och vad är skillnaden? Tvillingsjälen sägs vara vår andra halva, vår identiska andra halva som det sägs att vi delades ifrån redan i tidernas begynnelse. (Även om jag inte tycker om tanken på att  vi är halva, för det är vi inte) Den delen av oss som vi kan känna en stark saknad och längtan efter ända från tidig ålder men inte riktigt kunnat förstå vad den beror på. Som om hela vårt väsen längtar efter att förena oss med vår andra halva.Den grekiske filosofen Platon uttryckte det såhär: "Och när en av dem möter den andra halvan, den verkliga halvan av sig själv, förloras paret i en förundran av kärlek, vänskap och intimitet och en önskan om att inte vara utom varandras synhåll ens för ett ögonblick.”

 

FÖRSTA MÖTET/KONTAKTEN

Redan innan mötet äger rum, innan man ens vet om varandra så kan man på ett eller annat sätt fått information om varandra. Det kan vara genom drömmar, visioner, eller en energiupplevelse.
Första mötet med sin tvillingsjäl är omedelbar själslig igenkänning. Sker första kontakten på distans genom tex. skrift kan man redan där känna igen energin och upplevelsen av att man redan känner varandra. Det första fysiska mötet är en explosion av känslor och magnetisk dragningskraft och dessa möten kan gå väldigt snabbt fram, man ges omgående en blick in i vad som väntar relationen, framtidsvisioner, vilket kan skapa en förvirring då egot/mindet försöker förstå vad som sker.
Men ofta är det inte en stark kärlek eller romantiska känslor man känner i första mötet det är mer igenkänningen som känns och en känsla av att bara veta att "där är han/hon."
Speglingen är total vilket gör att man känner att man i mötet med sin tvillingsjäl möter sig själv, att den andre är som en själv, vilket precis är det man är och man inser snabbt att man delar samma eller liknande drömmar och mål och har samma värderingar.
En av de viktiga sakerna i en tvillingsjälsrelation är vänskapen först, tvillingsjälar behöver hitta varandra på ett vänskapsplan och bygga därifrån.

Ofta är det en av tvillingsjälarna som ser och förstår denna kontakt innan den andre. Det är oftast först när alla stadierna/processerna är genomarbetade som båda parter ser detta fullt ut. Ofta är det den som bär den feminina energin av tvillingsjälarna som är den som ser hela bilden först och det blir också den feminina som oftast är den som tar rollen som den som "jagar" den andre i ett försök att få den maskulina att se och förstå. (Mer om detta under stadierna beskrivna nedan) När jag skriver feminin så betyder det inte alltid att det behöver vara en kvinna utan det kan vara den i relationen som bär mer feminin än maskulin energi.