Skillnaden mellan karmisk RELATION OCH SJÄLSLIG RELATION

Något som ofta väcker mycket frågor är just ämnet själsliga relationer ch frågan om det är en sådan relation man har mött.
Det finns flera olika typer av relationer och här ska jag förtydliga hur man kan urskilja dessa olika relationer.

 

KARMISKA RELATIONER

Karmiska relationer är relationer där man har karmiska läxor att möta med varandra och som präglas av ett "jordiskt" sätt att se på varandra. En relation där egot är väldigt framträdande och där man möter mycket maktkamp mellan varandra. Det är en relation präglad av svartsjuka, missunnsamhet, rädsla och väldigt olika värderingar. I en sådan här relation vill man gärna göra om varandra och känner den andres framgångar som ett hot mot relationen och sig själv som person. 

En karmisk relation börjar ofta starkt på ett fysiskt plan för att man ska dras till varandra och få möjlighet att möta läxan som mötet ska frambringa. Det är ofta en fysisk attraktion som börjar ett sådant här möte men ganska så snabbt så märker man att det inte riktigt går att mötas och till slut blir relationen energidränerande.
Mer info om karmiska relationer hittar du här

 

SJÄLSFRÄNDERELATION

Då en karmisk relation handlar om det fysiska och utseende och andra "jordiska" upplevelser så är själsfrändemöte raka motsatsen. Visst kan det finnas en fysisk attraktion men det handlar mycket mer om känslan och energin.
Själsfränderelationer är mindre vanligt än karmiska relationer. Man kan ha flera själsfränder och en själsfrände kan vara allt från en bästa vän, till sitt barn eller förälder men också givetvis som kärleksrelation.

Vi har mycket att lära i mötet med vår själsfrände och de vill alltid vårt bästa och kommer in i vårt liv för att sätta fart på våra processer och hjälpa oss att höja vårt medvetande och hjälpa oss att läka från gamla sår. Det är starka själsliga och djupa möten som präglas av en känsla av harmoni, trygghet och att komma hem men framför allt är det den starka energin, den djupa själsliga energin som gör att man känner igen sin själsfrände.
Det finns ofta ingen tvekan om att det är en själsfrände. Tvekar man så är det en karmisk relation man befinner sig i.

En själsfrände kan ha andra värderingar än en själv men ändå funkar man bra ihop och en själsfrände är alltid stöttade och supportande. Man vågar vara sårbara tillsammans även om den starka energin också kan väcka en del rädslor just för att den drar igång starka processer men det finns ändå alltid en stark känsla och upplevelse av kärlek. Ibland kan själsfränder glida ifrån varandra i den starka utvecklingsprocessen om rädslorna växer sig starka men själsligt har man de starka banden och kärleken kvar.

Ett själsfrändemöte är energigivande och vi möter vår själsfrände för att komma till nästa nivå i vår utveckling. Ett själsfrändemöte är en förberedelse för ett tvillingsjälsmöte och vi kan komma att möta flera själsfränder under vårt liv. Mer info om själsfränder hittar du här.

 

TVILLINGSSJÄLSRELATIONER

Tvillingsjälsrelationer är de mest sällsynta relationerna men alla har en tvillingsjäl men man kanske inte är här på jorden samtidigt. Många gånger är tvillingsjälen vår stora, vackra och kärleksfulla vägledare på andra sidan så om man inte möts på jorden i detta liv så har man kontakt telepatiskt och själsligt från andra sidan.


Skillanden mellan själsfrände och tvillingsjäl
Själsfränder känner en sådan släktskap när de möts och kan uppleva en känsla av déjà vu. Redan några timmar efter att de lärt känna varandra kan en själsfrände finna sig själv säga: "Det känns som jag har känt dig hela mitt liv." 
Det finns en medfödd förtrogenhet, som en barndomsvän eller länge förlorad släkting har kommit tillbaka in i ditt liv, även om du vet att ni i detta liv inte mötts tidigare. Och en själsfrände kan vara en familjemedlem, en nära vän. Det behöver inte alltid vara i form av en kärlekspartner.

Tvillingsjälar dock upplever den där "blixtkänslan" när de träffas. Tittar de på varandra så kommer det att kännas som att titta in i en spegel. Tvillingsjälen är exakt som du. Där finns det bara en sån stark övertygelse och de kommer bara veta att de är menade att vara tillsammans. Sökandet är över. Där och då så vet du att du aldrig tidigare varit kär utan att alla tidigare möten endast varit en förberedelse inför detta möte.

Ofta drömmer tvillingsjälar om varandra hela livet tills de möts och när de väl möts så är känslan av att "jag visste det, jag visste att du fanns där ute någonstans" så stark och överygande och igenkännande. Det uppstår en inre frid.
Ofta så kan det bli tydligt för tvillingsjälarna när de möts och lär känna varandra att de upptäcker att händelser bakåt i deras liv har påmint om varandras att man delat likanande faser i livet samidigt.

Sammanfattat så kan man säga att själsfränder är gamla vänner, medan tvillingsjälar är den andra halvan som till slut blir helheten. Själsfrändemöten är sällan en dans på rosor. Det är tuffa karmiska läxor som behöver läkas ut och mötas och själsfrändemötena är förberedande möten inför ett kommande tvillingsjälsmöte. 
Själsfränderelationer handlar om att lära sig villkorslös kärlek. Något som är basen för tvillingsjälsrelationen.


Tvillingsjälsrelation det starkaste och vackraste möte vi kan uppleva. Tvillingsjälen är din andra halva, den är DU. Detta är ett rent och vackert möte som är präglat av total harmoni. I ett tvillingsjälsrelation finns det inte utrymme för egot för denna relation är så oerhört supportande och fylld av harmoni och trygghet och man vill ge varandra allt och vill bidra till varandra och egot får inte fäste där. Det är ett rent och spirituellt och totalt kärleksfullt möte med hög energi och hög spirituell vakenhet.

Tvillingsjälar har samma vibration och energi då det är den andra halvan av en själv. Man har samma värderingar och har kommit lika långt i sin utveckling. Man har samma lifemission och jobbar ofta tillsammans och då med något som har ett högt syfte för mänskligheten och vår jord. Livsuppgiften kan ta sig lite olika men har ändå samma grundenergi och grundsyfte.

För sin tvillingsjäl behöver man inte förklara sig för den andre bara vet. Tvillingsjälar möts för att spegla det absolut vackraste och största i oss, våra bästa sidor och det är en väldigt energigivande relation. Det finns inget som ligger emellan och skaver utan det är ett rent och moget möte.

Man vågar vara väldigt sårbara med varandra och möta varandra i allt och är fullt ut tillåten att få vara precis den man är.
Det finns inget behov av ägande för man vet att man inte kan förlora varandra för man är ett. Man är för alltid sammanlänkande som en och samma person.
Kommunikationen är djupt telepatisk och även på ett känsloplan. En tvillingsjäl tar fram det absolut bästa i varandra så att man kan bli en ännu högre version av oss själva.
Ofta har man kontakt telepatiskt innan man möts och det finns ingen som helst tvekan om att man mött sin tvillingsjäl, för det bara vet man.

Den som är ämnad att möta sin tvillingsjäl i detta livet, eller som har ett starkt minne av tidigare möten med vår tvillingsjäl, präglas hela livet av en känsla av att något fattas.
Mer info om tvillingsjälar hittar du här

 

Hjälp och vägledning

Behöver eller önskar du hjälp med att förstå vilken typ av relation du befinner dig i och behöver vägledning i hur du ska förhålla dig till den? Har en karmisk relation väckt mycket processer inom dig och du behöver hjälp i din situation? Eller har du några andra funderingar i detta ämne? 
Jag erbjuder samtal både på telefonen eller på min mottagning i Stockholm där jag kan hjälpa dig i den situationen du befinner dig i. Lediga tider och mer info och bokning av samtal hittar du här.

 

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna!

 

HÖR MIG BLI INTERVJUAD AV Z0Ë I POWERPODDEN OM TVILLINGSJÄLAR

 

iTunes
Podbean
Zoës hemsida