Texter och dikter 

 Här kan du läsa dikter och texter skrivna av mig för många år sedan

 

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

 

                                                           

_____________________________________________________________________________________________

Själens helhet

2008-10-14

 

Vi säger att vi vägen vill finna och vi famlar i mörkret utan nå vårt mål.

Vi söker efter sanningen men vet ej längre vad vi ska tro på. Vi söker en helhet och vi söker stillhet i våra själars innersta rum. Vad vi oftast glömmer är att vi är allt detta.

Stillhet växer fram ur tystnaden, rofyllda tankar föds ur lyckans djup.

Låt tystnaden råda och du skall finna alla orden.

Låt drömmarna få liv och du skall nå ditt mål.

Låt ditt hjärta tala och du skall känna att du lever.....

 

© Minerva