Utmaningar i mötet - att lära sig leva med sin själsfrände

Du får gärna länka till min sida men EJ kopiera texterna!

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.

 

SPEGLINGARNA

När vi möter vår själsfrände så är det ett rent och vackert möte. I mötet med vår själsfrände så möter vi oss själva. Kanske ser vi för första gången i vårt liv den vi innerst inne är.

För i mötet med vår själsfrände så är allt tillåtet, för första gången så kan vi vara oss själva och vi blir för första gången älskade för den vi är. I den andra partnen så kan vi spegla vår egen skönhet och där möter vi vårt sanna jag.

Vår längtan att få vara älskade för den vi är blir så stark och sätter igång så mycket processer inom oss. Vår gamla bild om oss själva raseras för vi behöver inte längre bibehålla den falska bilden av oss själva för vi är älskade för den vi är, inte för det vi gör. (läs mer om våra bilder och föreställningar under "att återfinna vårt sanna jag".)  Våra gamla sår påbörjar sin läkningsprocess och mycket i våra liv skakas om. Vi blir för första gången tillåtna att vara de vi innerst inne är, vi kan sluta ljuga för oss själva och äntligen få leva som vårt sanna jag.

Ofta blir också vår livsuppgift synlig för oss i vårt möte med vår själsfrände för i samma stund som vi möter vårt sanna jag så blir också vår livsväg mer synlig för oss och vi kan börja förverkliga våra innersta drömmar. 

 

NÄR SJÄLSFRÄNDER DRAR SIG UNDAN - MÖTEN SOM EJ VAR REDO

I mötet med vår själsfrände så kan denna process, att finna sitt sanna jag, vara så stark att vi får svårt att under läkningsprocessen kunna vara tillsammans. Alla nya känslor blev så starka, det blev så stort och kändes nästan för bra för att vara sant och när bilden av den vi hela vårt liv trott oss vara raserades så kunde det kännas som om marken rycktes bort under våra fötter. Vi tappade i mötet med vår själsfrände vår gamla falska identitet och behövde därmed tid att lära känna den vi nu blivit.

Vi behövde då börja lära oss att identifiera den nya delen som vaknat till liv inom oss. Den är inte ny men den ter sig ny för oss för att den varit oss förnekad så länge. Detta är sådana möten som inte är mogna ännu. Som istället banar vägen för ett nytt själsfrändemöte.

Något som jag lärt mig är att oavsett om vi väljer att leva med vår själsfrände eller ej så är det fortfarande kärleken till oss själva som är det avgörande annars så blir det så att kärleken och lyckan läggs i själsfrändens händer och det är vår egen uppgift att ta ansvar för vår egen lycka.

För när vi är centrerade i vår egen kärlek så kan vi uppleva en fri och villkorslös kärlek i vår relation och då kan mötet med vår själsfrände bli ännu vackrare, friare och ännu mera storslagen. 

Det finns dom fall där man varit tvungen att distansiera sig från varandra för att kunna finna sin kärlek till sig själv och kunna läka ut alla sår som behövdes innan man var redo för att praktisera den villkorslösa kärleken. Sådana möten visar att det inte riktigt var moget att mötas ännu. Men mötet blev ändå av för att väcka den villkorlösa starka kärleken inom varandra. Kanske hade man bestämt att mötas för att väcka detta i varandra för att sedan gå vidare med en ny själsfrände när allt det vi väckt i varandra har fått förankras.

 Genom att se och förstå denna process som många gånger sätter igång inom oss i samband med mötet med vår själsfrände och genom att lära oss att ge varandra den tid vi behövde för att läka ut alla sår så kan vi leva lyckliga tillsammans. Vi kan då mötas på en helt ny nivå. Vi kan mötas som våra sanna jag och vi lever ut vår villkorslösa kärlek och upplever fullständig frihet, lycka och kärlek tillsammans!

 

VILLKORSLÖSHETEN OCH FRIGÖRANDET AV EGOT

Det som är själsfränders utmaning är att släppa egot och helt gå in i den villkorslösa kärleken.
Den kärlek som finns mellan två själsfränder är så fri så när vi försöker ta ner den i denna "jordiska" form och placera ner den i "fack" som vi kallar för relation det är oftast då som rädslorna kliver in och det är där som utmaningarna kan väckas. En sån här kärlek ska vara fri, den ska vara villkorslös. Den viktiga läxan är att minnas att vi är ett och att vi hör ihop och därmed våga mötas i den fria kärleken tillsammans. Det är då vi kan lyckas att leva tillsammans.

 

VÄGLEDNING

Då mycket sätter igång inom oss när vi möter vår själsfrände och speciellt sådana möten som inte är redo ännu och då kan vi ibland behöva hjälpa att ventilera våra känslor och funderingar. Som du kunde läsa här så har jag själv varit med om den resan men även funnit en ny själsfrände och jag kan hjälpa dig att se lite klarare på din situation och hjälpa dig med den eventuella läkningsprocessen som sätter igång.

För mer info, vägledning och lediga tider klicka här

 

 

NYHET - SJÄLSFRÄNDE- OCH TVILLINGSJÄLSSMYCKE
klicka här

NYHET!

NU KAN NI ÄVEN FÖLJA MIG PÅ YOUTUBE, INSTAGRAM, FACEBOOK OCH SOUNDCLOUD: 

Youtube 
Instagram
Facebook
Soudcloud

Välkomna att följa mig! 

 

Du får gärna länka till min sida men inte kopiera texterna.